Selvbetjent digitalt TuristkontorProcon Reiselivsportal er utviklet med basis i reiselivsdatabasen TellUs, og er en digital innholdsløsning for interaktive infokiosker der man på en enkel måte får tilgang til en automatisk uthenting av nasjonale og lokale data fra tellUs-databasen.

 

Procon Reiselivsportal er den eneste digitale løsningen som er godkjent som selvbetjent turistkontor av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Gjennom kombinasjon med lokale kulturarrangementer fremstår løsningen som komplette turist - og kulturkiosker plassert der folk ferdes.


Procon Reiselivsportal – en komplett ubetjent digital turistinformasjon der folk ferdes
Procon Reiselivsportal består av interaktive infokiosker og storskjermer, samt en solid innholdsløsning tilpasset det enkelte destinasjonsselskap og plasseringssted. I tillegg leveres Procon Reiselivsportal med en driftsløsning der Procon Digital har ansvaret for at driften fungerer tilfredsstillende.


Turist- og kulturkioskene kan plasseres ute og inne, og finnes i et uttall av varianter der også funksjonshemmede ivaretas på en effektiv måte gjennom heve- og senkeløsninger.

 

Procon Reiseliv og Kultur finner man i dag på flere ulike steder og destinasjoner i Norge, og gjennom Procon PortalPublish kan vi tilby en solid og enkel løsning for lokalpublisering også i de regioner der man ikke har en sentral turistwebløsning. Ved også å foreta en rettet fokus mot internturisme, dvs. rettet mot distriktets egne innbyggere, kan man også øke sesongen og inntjeningen for distriktets reiselivsaktører.

 

For lokale destinasjonsselskaper kan også Procon Digital bistå i etablering og administrasjon av annonsesalg gjennom selskapets avdeling DigiChannel.

 

turismereiseliv4
turismereiseliv3
turismereiseliv1
turismereiseliv2

 

Kontakt oss for mer informasjon om våre ulike løsninger.

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS