Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon Wayfinder

Kategori: Innholdsløsninger

Elegant interaktiv infotavle gjør det lett å finne frem

 

 

Procon Wayfinder er en komplett løsning bestående av en interaktiv   infoskjerm med touchdisplay.  Kunden trykker  med fingeren mot ønsket ikon. Valgt butikk, varemerke eller tjeneste presenteres med bilde, tekst og logo i tillegg til veivisning på kart.

 

Procon Wayfinder er koplet direkte mot senterets butikkdatabase gjennom en dynamisk integrasjon. All ønsket informasjon om aktuell butikk eller  tjeneste  publisert på web  vises automatisk  på den intelligente infotavlen. 

 

Procon Wayfinder  bruker et enkelt kart som er integrert med et digitalt  rutenett.  Det er derfor enkelt å plassere eller flytte en butikk direkte i senterets  database, og definere alle aktuelle parametere for veivisning. Veivisning på kartet opprettes automatisk.

 

Den digitale Infotavlen  kan leveres i  flere  størrelser, både for horisontal og vertikal  montering. Infotavlen kan også leveres med heve- og senkeløsning for å tilfredsstille krav til universell utforming.

 

Procon Digital AS leverer den komplette løsning tilpasset det enkelte kjøpesenter, og som også innbefatter full drift og driftsovervåking.

 

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS