Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon DigitalKommune

Kategori: Innholdsløsninger

 

Øk effektiviteten i kommunen med selvbetjening

 

Kravet til økt inntjening merkes av alle. Dette kan i en moderne kommune tilfredsstilles på ulike måter gjennom digitale løsninger i kommunelokalene i kombinasjon med den personlige kontakten.

 

Procon DigitalKommune™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for kommuner. Produktene i DigitalKommune™ kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne på kundemottaket uten at det går ut over ønsket om å møte den besøkende med et ansikt.

 

Produktene i Procon DigitalKommune™ fungerer utmerket hver for seg, men kan også integreres med hverandre slik at man oppnår en fullintegrert digital løsning for økt effektivisering i kommunens fysiske møte med sine kunder.

 

Gjennom Procon DigitalKommune™ skaper man mer aktivitet der kommunens besøkende oppholder seg, samtidig som man får vist frem mer av kommunens øvrige tjenester.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS