Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon DigitalResepsjon

Kategori: Innholdsløsninger

 

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift

 

Kravet til økt inntjening merkes av alle bedrifter og i det offentlige. Dette kan tilfredsstilles på ulike måter, også gjennom digitale selvbetjeningsløsninger med høy kost/nytte-effekt.

                      

Procon DigitalResepsjon™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for kontorlokaler. Produktene i DigitalResepsjon™ kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne resepsjonen uten at det går ut over ønsket om å møte den besøkende med et ansikt.

 

Produktene i Procon DigitalResepsjon™ fungerer utmerket hver for seg, men kan også integreres med hverandre slik at man oppnår en fullintegrert digital løsning for økt effektivisering. Produktene i Procon DigitalResepsjon™ tilfredsstiller kravene til personvern i h.h.t. GDPR.

 

Gjennom Procon DigitalResepsjon™ skaper man aktivitet i resepsjonsområdet samtidig som resepsjonen vil være fullstendig selvbetjent gjennom digital informasjon og innsiktsmuligheter.

 

Blant produktene innen Procon DigitalResepsjon™ finner du bl.a.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

 

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS