Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon InfoSøk for sykehjem og omsorgsboliger

Kategori: Innholdsløsninger

 

Effektiv infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger

 

Procon InfoSøk er utviklet i samarbeid med norske sykehjem, og er en effektiv interaktiv informasjonsløsning for beboere, pårørende, besøkende og ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger.

 

Procon InfoSøk består av en selvbetjent, interaktiv infokioskløsning plassert i sykehjemmets inngangsareale der man enkelt gjennom infokioskens startportal finner frem til den informasjonen man søker.

 

Ved hjelp av databaseløsningen Procon PeopleSearch kan man enkelt ved hjelp av tastetrykk på infokioskskjermen finne frem til den enkelte beboer eller ansatt, hvilken avdeling de tilhører og få en beskrivelse av hvor i bygningen man skal gå. Det er videre lagt spesiell vekt på at ambulansepersonell og taxisjåfører enkelt skal finne nødvendig informasjon.

 

Procon InfoSøk tilfredsstiller krav til personvern i h.h.t. GDPR.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

 

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS