Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon DigitalHelse

Kategori: Infokiosker

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt...

 

Effektivitet er svært viktig innen helsevesenet der fokus er å få behandlet flest mulig pasienter med de økonomiske ressurser som samfunnet stiller til rådighet. Gjennom økt bruk av selvbetjening øker helsevesenets muligheter for fokusering på de viktige elementer, og redusere administrative oppgaver.

 

Du finner i dag mange hundre pasientløsninger fra Procon Digital hos fastleger og sykehus over hele landet.

 

Procon DigitalHelse – integrerte digitale selvbetjeningsløsninger

Procon DigitalHelse er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for helseinstitusjoner. Produktene i Procon DigitalHelse kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne på pasientmottaket uten at det går ut over ønsket om å møte pasienten med et ansikt. Gjennom Procon DigitalHelse oppnås en digital løsning for økt effektivisering i det fysiske møte med pasientene.

 

Blant produktene i Procon DigitalHelse finner vi bl.a.

 

Gjennom Procon DigitalHelse skaper man samtidig mer aktivitet der pasienten oppholder seg, samtidig som man får vist frem mer av helseinstitusjonens tjenester.

 

Gjennom Procon DigitalHelse økes effektiviteten gjennom pasientens selvbetjening slik at ressurser frigjøres til helserelatert arbeid for pasientene.

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre ulike muligheter innen Procon DigitalHelse.

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS