Procon Digital - Innholdsløsninger

Procon Turist- og kulturportal

Kategori: Skjermløsninger

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal

Procon Turistportal – godkjent som selvbetjent turistkontor

 

Procon Turistportal er utviklet som et samarbeid mellom Procon Digital og reiselivsdatabasen Tellus, og er en digital innholdsløsning for interaktive infokiosker der man får tilgang til en automatisk uthenting av data fra tellUs-databasen.

 

Norsk reiseliv har i stor utstrekning valgt tellUs-databasen som sin database for aktiviteter og reiseliv, og Procon Turistportal er den eneste løsning for ubetjent digital turistinformasjon som er godkjent av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv.

 

Procon Turistportal består av interaktive infokiosker og storskjermer, samt en solid innholdsløsning tilpasset det enkelte destinasjonsselskap og plasseringssted. I tillegg leveres Procon Turistportal med en driftsløsning der Procon Digital har ansvaret for at driften fungerer tilfredsstillende. 

 

Infokioskene kan plasseres ute og inne, og finnes i et uttall av varianter der også funksjonshemmede effektivt ivaretas.

 

Procon Turistportal kan bl.a. bestå av:

  • Interaktive infokiosker m/ driftsløsning
  • Procon IPS™ InfoTV - storskjermløsning
  • Fullintegrert portalløsning mot tellUs-databasen
  • Løpende oppdatert aktivitetskalender
  • Dynamisk kartnavigering med reiselivsdata
  • Oppdatert vær fra yr.no
  • Oppdaterte veimeldinger
  • Oppdaterte kollektivruter med sanntidsinformasjon
  • Oppdatert informasjon fra kommunen og fylket

 

Behov for finansieringsbistand ?

Procon Digital AS har egen avdeling for å bistå i etablering av inntekter gjennom profilannonser for lokalt næringsliv og partnerskap/sponsorer på turistkiosker og storskjermer.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Procon Digital AS
Vestvollvn. 30C
NO-2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 67970570

© 2017 Procon Digital AS