Procon Outdoor Infokiosk

Procon Outdoor er en samling av ulike infokiosktyper beregnet for utendørs plassering i det offentlige rom. Procon Digital har mange års erfaring med utendørs infokioskløsninger.

Procon Digital utplasserte de første utendørs infokioskene allerede i 2004.

Procon Outdoor er spesielt egnet i kombinasjon med Procon Turist- og kulturportal og Procon ISK for kommunene, samt godt egnet for bruk knyttet til Samferdsel.

Gjennom Procon Driftsovervåking passer vi på infokiosken for deg for optimal oppetid. Sammen med Procon Sikkerhetsbrowser sørges det for korrekt innhold og bruk til enhver tid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike produktene og løsningene innen Procon Outdoor.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Outdoor

Procon Digital Turist

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger

Procon Digital KirkeVert med GravplassInfo

Procon Digital KirkeVert er en komplett digital informasjonsløsning for kirkegårder og...
Procon Digital Wayfinder for kjøpesenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...