Procon Uni-P Infokiosk

Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon Uni-P Infokiosk er en elegant infokiosk med stående 21,5″ touchskjerm. Den tilfredsstiller universell utforming grunnet sitt design, og gir rullestolbrukere enkel tilgang.

Procon Uni-P Infokiosk er spesielt godt egnet sammen med Procon Digital KommuneVertProcon Digital BankVert og Procon DigitalResepsjon, m.fl.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon ISK - DigitalKommune

Procon ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...