Ledig stilling som KAM Partneransvarlig

Vi søker for snarlig ansettelse en Partneransvarlig til selskapets Partnere/forhandlere.

01.02.21:

Procon Digital har pr. i dag 15 etablerte partnere innen selskapets ulike satsningsområder. Partnerne er sentrale selskaper innen sine bransjer, og som Partneransvarlig vil du få det løpende oppfølgingsansvaret for disse i tillegg til eget direktesalg i markedet.

Eksempler på daglige arbeidsoppgaver vil være:

 • Daglig oppfølging av Partnerne i Skandinavia innen de ulike bransjer knyttet opp mot salg og prosjekter
 • Avdekke og bistå Partnerne i tilbud og offentlige anbud
 • Være en kompetanse- og ressursperson for Partnerne
 • Følge opp eksisterende avtaler
 • Se felles utviklingsmuligheter med de enkelte Partnerne innen deres respektive bransjer
 • Etablere og følge opp felles markedsplaner sammen med Partnerne
 • Se synergieffekter for å skape best mulige løsninger
 • Bistå Partnerne i kundesamtaler og -møter

Dine personlige egenskaper/bakgrunn:

 • Du har sannsynligvis erfaring fra produkt- og løsningssalg via partnere
 • Du har forretningsmessig teft, og med kvalitetsfokus i ryggmargen
 • Du har salgserfaring innen offentlig sektor og B2B
 • Du er god på å jobbe selvstendig, og er resultatorientert
 • Du er lysten på å skape flere nye gode suksesshistorier
 • Du har god operativ erfaring, fortrinnsvis innen teknisk- og/eller løsningssalg
 • Du kan jobbe under press
 • Du trigges av å booke salgsmøter, og ser kombinasjonsmuligheter for Partnersalg til sluttkunde
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Du behersker budsjettering og oppfølging, kalkulering, utarbeidelse av tilbud og kontraktsinngåelser
 • Du har norsk som morsmål og har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har relevant utdanning og/eller erfaring
 • Du er over 30 år

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere muligheter, kontakter og potensielle kunder
 • Presentasjoner og møtevirksomhet
 • Prospektering, kalkulasjon og utarbeidelse av tilbud
 • Eget budsjett og resultatansvar
 • Oppfølging av egen portefølje og eksisterende kunder
 • Ansvarlig for oppdatering av database, CRM og markedsverktøy
 • Forhandling og avtaleinngåelse
 • Salg mot næringslivet (B2B) og offentlig sektor

Vi tilbyr:

 • Grundig produkt- og salgsopplæring med våre egenutvikle produkter og løsninger
 • Kontinuerlig oppfølging, slik at du alltid vil ha mulighet til å videreutvikle deg som selger og oppnå dine mål
 • Et profesjonelt arbeidsmiljø med profesjonelle produkter og løsninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et kreativt miljø
 • Gode lønns- og bonusbetingelser    
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Send din søknad og CV til post@procondigital.no merket «Ledig stilling Partneransvarlig».