Om Oss – Procon Digital AS

Klimasertifikat 2024 Procon Digital AS
Klimasertifikat 2024 Procon Digital AS

Ledige stillinger – SE HER.

Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Følg med på våre nyhetsartikler.

Procon Digital – etablert 1990

Procon Digital AS er en teknologibedrift som ble etablert av selskapets daglige leder Tor-Arne Lie Jensen den 1. mai 1990. Selskapet etablerte i 1999 «infokioskbransjen» i Norge, og har siden da levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer med hovedvekt på kommuner, banker og helsevesen i inn- og utland. Selskapet har unik kompetanse innen digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes.

Selskapet er et fullverdig softwareselskap med egenutviklede løsninger der vi kombinerer innholdsløsninger med hardware, og fremstår som en kompetansepartner for selskapets kunder. Vi er kjernen for tilpasninger og videre utvikling av løsningene. Alle våre innholdsløsninger er skybaserte basert på vår PIP-plattform i Procon Cloud. Løsningene benyttes daglig av mange tusen mennesker innen ulike bransjer.

Vårt hovedkontor ligger på Skedsmokorset, midt mellom Oslo og Gardermoen. I tillegg har vi kontor i Surnadal, og er også representert i Sverige med kontor nord for Stockholm.

Procon Digital AS har i mange år hatt AAA-rating som er den høyest oppnåelige kredittrating, og ble våren 2022 også Miljøfyrtårn-sertifisert og er klimanøytral gjennom planting av klimaskog i Norge. Selskapet ble i mars 2024 en del av det europeiske IT-konsernet Lyvia Group.

En kompetansepartner, og ikke bare en leverandør

I Procon Digital er vi fokusert på å delta i alle prosesser som leder frem til gode resultater for våre kunder, og vi er fokuserte på alltid å definere våre kunder som «Partnere».

Vi har tung kompetanse innen en rekke ulike områder og bransjer. Vi inviteres derfor ofte som deltager i utvikling av forretningsprosesser innen både privat og offentlig sektor der vi bidrar med vår bredde- og dybdekompetanse i kombinasjon med vår IT-kompetanse for gode digitale løsninger.

Kompetanseområder – Praktisk Digitalisering

Selskapet har mange egenutviklede konseptløsninger for flere ulike bransjer. Alle våre løsninger baserer seg på prinsippet om Praktisk Digitalisering der folk ferdes. Procon Digital ligger i første rekke ved utvikling av løsninger der ulik type teknologi føres sammen til gode selvbetjeningsløsninger. Våre løsninger er brukervennlige, med grensesnitt presentert for brukeren gjennom selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert i alle typer miljøer. Gjennom effektive brukerportaler og modulstruktur gjør dette løsningene fra Procon Digital unike.

Selskapet har særskilt kompetanse innen kommunal forvaltning og bankkommunikasjon. Blant våre ansatte finner man bl.a. mangeårig kompetanse fra administrativ og politisk toppledelse innen kommunesektoren i tillegg til bl.a. solid erfaring fra bank.

LillestrømkonferansenKunnskapsbyen - Lillestrømkonferansen

Denne kompetansen benyttes stadig i større grad i forbindelse med bl.a. utvikling av forretningsmodeller for lokalbanker i Norge og Sverige, samt kommunenes effektivisering og økt kommunikasjon med sine innbyggere.

Procon Digital AS er også medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Produkter og løsninger

Blant selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. et stort utvalg av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer. Selskapet har utviklet en rekke innholdsløsninger basert på modulprinsippet, og som gjør det mulig å integrere løsningene til samspill basert på ulike løsningsbehov.

Over 1/3 av norske kommuner bruker Procon-løsninger

Procon Digital har siden 1999 utviklet digitale selvbetjeningsløsninger sammen med bl.a. norske kommuner, og over 1/3 av kommunene i Norge benytter i dag selskapets ulike løsninger. Man finner i dag også Procon-løsninger i svenske kommuner.

Procon Digital er Miljøfyrtårn-sertifisert og planter klimaskog i Norge

Procon Digital er sertifisert som Miljøfyrtårn og er klimanøytral
Gründer og adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital AS ved siden av plaketten som viser at selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

I Procon Digital er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Procon Digital er også klimanøytral og planter klimaskog i Norge i samarbeid med Trefadder AS.

-> Last ned vår Klimarapport for 2023

Procon Digital planter norsk klimaskog
Procon Digital planter norsk klimaskog

Returordning

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Kjøpt eller leiet utstyr fra Procon Digital tas i mot vederlagsfritt hos oss i Vestvollveien 30C, 2019 Skedsmokorset etter avtale.

Partnere

Procon Digital har en veletablert partnerstruktur der vi sammen leverer gode løsninger til våre kunder, og inkluderes i deres sortiment. Vi har sterk fokus på integrasjoner mot leverandører av andre digitale løsninger, bl.a. et nært samarbeid med Telenor MBN.

Samfunnsprofil

Procon Digital har en meget sterk samfunnsorientert profil og innstilling, og anser at selskapet har en viktig rolle i utviklingen av den digitale, offentlige hverdag. Selskapets fokus på å etablere gode selvbetjeningsløsninger i det offentliges dialog med brukerne til en gunstigst mulig pris er derfor en prioritert satsning for selskapet.