Bransjeløsninger – Praktisk Digitalisering

Ledige stillinger i Procon Digital

Procon Digital – digitale løsninger siden 1990

Teknologiselskapet Procon Digital AS ble etablert som et utviklingsselskap den 1. mai 1990. I 1999 grunnla vi infokioskbransjen i Norge slik vi kjenner den i dag.

Selskapet er landets ledende totalleverandør innen infokiosker og konseptløsninger basert på prinsippet «med informasjon som ferskvare» og «Praktisk Digitalisering». Selskapets egenutviklede løsninger brukes daglig av mange tusen mennesker i Norge og Sverige. Sammen med våre oppdragsgivere skaper vi selvbetjente løsninger med et interessant og spennende innhold for brukerne, plassert på steder der folk ferdes.

I kombinasjon med vår storskjermteknologi innen digital signage skapes optimale informasjons- og markedsløsninger. Vi gir deg mange ulike innholds- og konseptmuligheter. Vi spesialsyr også løsninger til det enkelte formål til gunstige priser gjennom effektiv konseptutvikling. Gjennom våre driftsløsninger i Procon Cloud passer vi også på at alt fungerer til en hver tid. Våre løsninger har en gjennomsnittlig oppetid på mer enn 99,92%.

Blant våre oppdragsgivere finner man bl.a. nærmere halvparten av landets kommuner, omlag 400 bankkontorer, på de fleste sykehus, i mange bedrifter og også hos Statens vegvesen om du skal besøke de.

Procon Digital AS ble den 1. mars 2024 et selskap i det europeiske IT-konsernet Lyvia Group.

Bred kompetanse innen Praktisk Digitalisering

Kompetanseområder – Praktisk Digitalisering
Selskapet har mange egenutviklede selvbetjeningsløsninger for flere ulike bransjer basert på prinsippet Praktisk Digitalisering med informasjon som ferskvare. Procon Digital ligger i første rekke ved utvikling av løsninger der ulik type teknologi føres sammen til selvbetjenings- og visningsløsninger med brukervennlige og sikre grensesnitt presentert for brukeren gjennom selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert i alle typer miljøer. Gjennom effektive brukerportaler og modulstruktur gjør dette løsningene fra Procon Digital unike.

Selskapet har særskilt kompetanse innen kommunal forvaltning og bankkommunikasjon. Denne kompetansen benyttes stadig i større grad i forbindelse med bl.a. utvikling av forretningsmodeller for lokalbanker i Norge og Sverige, samt kanalmodeller i kommunenes kommunikasjon med sine innbyggere.

Du finner oss på mange steder i hele landet

Produkter og løsninger
Blant selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. et stort utvalg av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer. Selskapet har utviklet en rekke innholdsløsninger basert på modulprinsippet, og som gjør det mulig å integrere løsningene til egnet samspill basert på ulike løsningsbehov.

Vi har utviklet digitale selvbetjeningsløsninger til mange ulike bransjer, og våre produkter og løsninger finner du over hele landet enten om du er på handletur på et kjøpesenter, besøker rådhuset eller muséer, er i møte i jobbsammenheng, på besøk hos fastlegen eller er til behandling på et av landets mange sykehus.

Procon skyløsninger

Selskapet har selv utviklet alle innholdsløsninger som leveres, og er kjernen for tilpasninger og videreutvikling av løsningene. Alle løsninger er skybaserte på Procon Cloud.

Vi er også representert i Sverige med kontor nord for Stockholm, og har levert flere spennende digitale løsninger til bl.a. svenske banker, bedrifter og kjøpesentre.

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller pristilbud. Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Med informasjon som ferskvare Vi gir deg praktisk digitalisering