Procon DigitalKommune gir effektive helhetlige digitale løsninger for kommunen

Procon Digital har siden 1999 levert digitale selvbetjeningsløsninger til norske kommuner og andre virksomheter innen offentlig sektor basert på Praktisk Digitalisering. Gjennom produktgruppen Procon DigitalKommune™ har Procon Digital samlet flere av selskapets ulike digitale løsninger der man kan velge om disse skal integreres med hverandre eller fungere som enkeltstående løsninger.

Procon Digital Innbyggertorg og Procon Digitalt Rådhus løser kommunikasjonen enkelt, spesielt der avstanden mellom innbygger og kommunekontoret er stor.