Procon InfoSøk for Sykehjem

Digital informasjonsløsning for sykehjem og omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger er en effektiv interaktiv informasjonsløsning for beboere, pårørende, besøkende og ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger. Løsningen er utviklet i samarbeid med norske sykehjem siden 2005, og tilfredsstiller krav til personvern i h.h.t. GDPR.

Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger består av en selvbetjent, interaktiv infokioskløsning plassert i sykehjemmets inngangsareale. Her blir brukeren guidet gjennom infokioskens startportal frem til den informasjonen man søker.

Ved hjelp av databaseløsningen Procon PeopleSearch kan man enkelt ved hjelp av tastetrykk på infokioskskjermen finne frem til den enkelte beboer eller ansatt, hvilken avdeling de tilhører og få en beskrivelse av hvor i bygningen man skal gå.

Det er lagt spesiell vekt på at ambulansepersonell og taxisjåfører enkelt skal finne nødvendig informasjon.

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon DigiClean™ effektiv mot COVID-19

Da Koronautbruddet stengte Norge ned den 12. mars 2020, startet Procon Digital utviklingen av en produktløsning med fokus på kombinasjon av digital informasjon og hånddesinfeksjon. Etter 4 måneders utvikling og testing ble Procon DigiClean™ lansert for enkel gjennomføring av hånddesinfeksjon på steder der folk ferdes. Procon DigiClean™ har mange fine finesser, bl.a. automatisk varsling når den 5-liter store tanken begynner å bli tom, og også automatisk tilsendt håndsprit i posten. Les mer om Procon DigiClean™…

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon selvbetjeningsløsninger

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...
Procon Wayfinder på Strømmen Storsenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...

Procon Digital GravplassInfo

Procon Digital GravplassInfo er en komplett digital informasjonsløsning for gravlunder.
Procon Leietakeroversikt

Procon IPS Leietakeroversikt

Procon Leietakeroversikt gir den besøkende nøyaktig og oppdatert informasjon ved hjelp...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...