Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser er en software utviklet gjennom en årrekke beregnet på å styre og kontrollere all bruk på infokiosker plassert i fysisk uovervåkede miljøer på offentlige steder.

Procon Sikkerhetsbrowser er den eneste sikkerhetsbrowseren på markedet som er godkjent av avdeling for IT-Sikkerhet i forbindelse med leveranser av Procon Nettbankterminaler til banker over hele landet.

Procon Sikkerhetsbrowser benyttes i alle våre infokiosker, og er en nødvendighet ved utplassering av alle typer infokioskløsninger som skal stå i offentlige miljøer der man kan være usikker på bruken i praksis. 

Procon Sikkerhetsbrowser inneholder en rekke ulike sikkerhetselementer, og fungerer nærmest som en vakthund for din infokioskløsning.

Blant sikkerhetselementene man finner i Procon Sikkerhetsbrowser, er bl.a.

  • Trygg oppstart av infokiosken mot tastatur-hacking
  • Beskytter infokiosken mot elektronisk hacking
  • Sperrer for nedlasting av filer
  • Mulighet for fjerning av adresselinje i browseren.
  • Stenger ute det du vil, bl.a. pornografisk materiale, rasehets og vold.
  • Stenger ute dine konkurrenters nettsteder dersom du ønsker dette
  • Stenger ute nettbutikker dersom du ønsker det (spesielt egnet for kjøpesentere)
  • m.m.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon DigitalTurist i Ulvik i Hardanger

Procon DigitalTurist™

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.