Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert ansikt, og tilfredsstiller samtidig GDPR-krav til personvern. Procon Digital BankVert® inneholder også full smittesporing av alle registrerte besøkende i banken.

Ved å bruke Procon Digital BankVert® som bankens mottakssortering økes effektiviteten i banken, og kunden får en bedret kundeopplevelse ved at kvaliteten på kontakten med kunderådgiver blir mer effektiv.

Procon Digital BankVert® brukes av mange banker over hele landet.

  • Besøksregistrering – Digital håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst
  • Dropin- og kø – Håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem

Noen kunder har avtalt møte på forhånd, mens andre kommer som dropin-kunder. Disse må behandles ulikt. Forhåndsavtalte møter må kunne betjene seg selv der det fort kan bli et irritasjonsmoment om den besøkende må vente i en kø for å melde sin ankomst.

Procon Digital BankVert® fokuserer på effektiv sortering av besøkende og kunder som kommer til banken. Den Digitale BankVerten kan ha ulikt innhold, men med hovedfokus f.eks. på automatisk håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst, og håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem, som f.eks.

  • Forsikring
  • Lån
  • Eiendomsmegling
  • Pensjon
  • Etc.

Procon Digital BankVert® øker effektiviteten gjennom automatisk besøksmottak.

Dersom kunden allerede har avtalt møte taster kunden enkelt inn sitt eget navn og telefonnummer ved ankomst, og velger hvem man har avtale med. En automatisk SMS-varsling skjer da til besøksmottaker om at den besøkende har kommet og er klar til å bli hentet.

Procon Digital BankVert® tilpasses den enkelte banks behov, og har standard innhold med selvbetjent Besøksregistrering og Dropin køsystem. I tillegg kan det etableres hurtig informasjon av ulik art, gjerne også som guiding til de ulike tjenester i banken.

Løsningen gir mulighet for god statistikkuthenting for en bedret kunnskap om bankens Dropin-kunder. Den Digitale BankVerten kan også leveres med integrert køprinter relatert til ulike køer ut fra kundens tema.

Integrert køsystem

Procon Digital BankVert® inneholder også en fullintegrert køløsning der man kan velge om man vil printe ut kølapper i integrert printer under skjermen.

Mange banker og kommuner benytter i dag Procon DigitalKø™ i sine digitale mottaksløsninger.

Kombinér med Procon IPS InfoTV™

Procon Digital BankVert® kan kombineres med alle ulike løsninger innen Procon Cloud. I Procon IPS InfoTV kan man enkelt lage profesjonelle spillelister med digitale plakater, film, etc., og integrere dette som en del av Procon Digital BankVert™.

Smittesporing

I adminområdet til Procon Digital BankVert® får man full oversikt over samtlige registrerte besøkende de siste 14 dager.

Ved behov for smittesporing kan man hurtig hente ut disse opplysningene og få full oversikt over hvilke ansatte som har fått besøk, og hvem som har besøkt de.

Disse opplysninger kan også hentes ut på fil og eksporteres til helsemyndighetene.

Integrasjon med andre løsninger

Procon Digital BankVert kan bl.a. integreres med Procon Digital BankGuide™, Procon Nettbankterminaler, Procon DigitalKø™ og Procon IPS InfoTV™.

Kontakt oss for en nærmere prat om hvordan din banks Digitale BankVert® kan bli. Ring oss på tlf. 67970570, send oss en mail til salg@procondigital.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nettbankterminal Table

Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...
Procon Lyddusj

Procon Lyddusjer

Lyddusjer fra Procon Digital er de mest elegante på markedet, og plasserer lyden på...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...
Procon EasyVideo

Procon Videomøte - Procon EasyVideo

Procon EasyVideo er en én-til-én videoløsning for bruk i kommuner, banker, helsevesen,...