Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank – online time- og møtebooking

Procon Digital TimeBooking Bank er et selvbetjent, nettbasert system for banker som lar bankkundene booke møter direkte med sin rådgiver. Løsningen synkroniseres automatisk med saksbehandlers Outlook -kalender.

Procon Digital TimeBooking Bank hos Sparebanken Narvik

Procon Digital TimeBooking Bank er en skybasert bookingløsning, og kan leveres som en integrert løsning med alle digitale selvbetjeningsløsninger innen Procon DigitalBank.

Procon Digital TimeBooking Bank er godkjent av Evry og Eika IT.

Løsningen kan fullintegreres i enhver webside og sosiale medier, og er tilpasset PC, nettbrett og mobil.

Procon Digital TimeBooking Bank gir brukeren mulighet til å booke møteavtale direkte med rådgiver innen bankens ulike forretningsområder der rådgiver godkjenner møtet før dette er endelig avtalt.

  • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, både for bankkunden og for rådgiveren
  • Integrerbar i alle Procons Digitale selvbetjeningsløsninger
  • Kan integreres i egen webløsning, nettbank og sosiale medier
  • Tilpasset PC, nettbrett og mobil
  • Synkroniseres fortløpende opp mot bankens Outlook-kalendere
  • Tilgjengelig 24 timer i døgnet, alle årets dager

Kontakt oss for ytterligere informasjon.