Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank – online time- og møtebooking

Procon Digital TimeBooking Bank er et selvbetjent, nettbasert system for banker som lar bankkundene booke møter direkte med sin rådgiver. Løsningen synkroniseres automatisk med saksbehandlers Outlook -kalender.

Procon Digital TimeBooking Bank hos Sparebanken Narvik

Procon Digital TimeBooking Bank er en skybasert bookingløsning, og kan leveres som en integrert løsning med alle digitale selvbetjeningsløsninger innen Procon DigitalBank.

Procon Digital TimeBooking Bank er godkjent av TietoEvry, Eika IT og SDC.

Løsningen kan fullintegreres i enhver webside og sosiale medier, og er tilpasset PC, nettbrett og mobil.

Procon Digital TimeBooking Bank gir brukeren mulighet til å booke møteavtale direkte med rådgiver innen bankens ulike forretningsområder der rådgiver godkjenner møtet før dette er endelig avtalt.

  • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, både for bankkunden og for rådgiveren
  • Integrerbar i alle Procons Digitale selvbetjeningsløsninger
  • Kan integreres i egen webløsning, nettbank og sosiale medier
  • Tilpasset PC, nettbrett og mobil
  • Synkroniseres fortløpende opp mot bankens Outlook-kalendere
  • Tilgjengelig 24 timer i døgnet, alle årets dager

Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nettbankterminal Table

Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Digital BankVert

Procon InfoGuide

Procon InfoGuide er med sin inviterende profil godt egnet til mange plasseringssteder...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...