Procon IPS RoomManager

Effektiv kapasitetsutnyttelse av møterommene

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av møterommene i organisasjonen.

Procon IPS-E™ RoomManager er en komplett informasjons- og bookingløsning for virksomhetens møterom der man enkelt får tilgang til møteromsinformasjon direkte på små 10’’ touchskjermer plassert rett utenfor møterommene. På skjermene vises om møterommet er ledig eller ikke ved hjelp av tydelige røde eller grønne lys på skjermene i kombinasjon med opplysninger om møterommet.

Procon IPS-E™ RoomManager gir også mulighet til å booke møterommet direkte på skjermen, og slik øke bruksfrekvensen og kapasitetsutnyttelsen på møterommene.

Procon IPS-E™ RoomManager er dynamisk integrert med virksomhetens Exchange Server der reservasjonen av møterommet skjer gjennom Outlook eller direkte på systemets skjerm utenfor møterommet. Hvilke møter som skal vises på informasjonsskjermen tilpasses virksomhetens behov. Skjermen kan settes opp til å vise alle møter på det det angjeldende møterom, eller bare møter som møteinnkaller spesifiserer.

For eiendomsforvaltere med flere leietakere etableres en egen møteromsbooking og -oversikt som en lukket løsning i Office 365 der alle leietakere får tilgang til å booke møterommene gjennom en egen link som kan logges inn fra alle plattformer, og som er uavhengig av sted.

Procon IPS-E RoomManager har følgende viktige kjennetegn:

 • Reserver via Outlook eller direkte på touchskjermen
 • Unngå dobbeltreservasjoner og avbrudd i møter
 • Helintegrert med MS Exchange, MS Outlook og Office 365
 • Reserver, avslutt eller forleng møtet direkte på touchskjermen 
 • Reservasjoner i Procon IPS-E™ RoomManager og Outlook synkroniserer automatisk
 • Gjør reservasjonen din synlig for alle
 • Krever ingen installasjon på Exchange-serveren

Effektiv utnyttelse av møterommene – alt basert på Outlook

Procon IPS-E RoomManager er et produkt innen produkt- og løsningsfamilien Procon IPS Digitale Skilt, og  er en naturlig del av Procon DigitalResepsjon der ulike digitale løsninger integreres for en helhetlig digital effektivitetsprofil i virksomheten.

Procon IPS-E RoomManager kombineres gjerne med bl.a. 

 • Procon IPS™ Møteromsvisning
 • Procon Visit Besøk
 • Procon IPS™ InfoTV 
 • Procon Classic infokiosker

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller pristilbud. Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Procon DigiClean™ effektiv mot COVID-19

Da Koronautbruddet stengte Norge ned den 12. mars 2020, startet Procon Digital utviklingen av en produktløsning med fokus på kombinasjon av digital informasjon og hånddesinfeksjon. Etter 4 måneders utvikling og testing ble Procon DigiClean™ lansert for enkel gjennomføring av hånddesinfeksjon på steder der folk ferdes. Procon DigiClean™ har mange fine finesser, bl.a. automatisk varsling når den 5-liter store tanken begynner å bli tom, og også automatisk tilsendt håndsprit i posten. Les mer om Procon DigiClean™…

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon Classic

Procon Classic er en designmessig tidløs infokiosk som man finner installert i ulike...