Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er en løsning for automatisering av kommunenes innbyggertorg for å skape en større effektivitet i dialogen mellom kommunen og innbyggeren, og er utviklet i samarbeid med Enghouse Interactive.

Procon Digital KommuneVert vil vise innbyggeren køstatus for forskjellige tjenester hos kommunen og presentere dette for innbyggeren. Henvendelser kan settes i kø og tildeles ledige konsulenter. Køstatus hentes fra Trio Enterprise og oppgaver fordeles via Trio Enterprise kømotor.

Procon DigitalKommune i Sør-Odal kommune
Procon Digital KommuneVert kan integrere Trio Kontaktsenter som del av Procon Trio Digitalt Innbyggertorg.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg får også gode ansattdata fra Trio Company Directory, da AD ofte ikke har tilstrekkelig med informasjon, f.eks. mobilnummer til ansatte for å kunne varsle en ansatt om at det er kommet besøk via SMS.

Det er også mulig å sette opp egne besøksrom i form av Procon Digitalt Rådhus hvor tilsvarende konsept utvides med video. Innbyggeren kan da ha både planlagte og ad-hock videomøter med konsulenter hos kommunen. Videoløsningen er en integrert del av Trio Enterprise og vil køe henvendelser via Trio kømotor.

Det er også mulig å sette opp Videomøter som køes inn i Trio via kommunens hjemmesider.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg kan integreres mot en rekke ulike tjenester i kommunen, også mot de ulike chatbots som benyttes innen offentlig sektor.

Enghouse Trio Kontaktsenter + Procon Innbyggerterminaler

  • Innbyggeren som betjener seg selv
  • Prosessorientering
  • Tilgjengeliggjøring av virksomheter
  • Kompetanse i alle ledd
  • Tilgjengeliggjøre ressurser for de som trenger det bl.a. vedrørende digitalt skille og ekstern orientering

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg forhandles også av andre leverandører til kommunal sektor, bl.a. Atea og NetNordic.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneGuide ISK hos Gran kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK er en komplett digital selvbetjeningsløsning
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.