Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking – online time- og møtebooking

Procon Digital TimeBooking er et selvbetjent, nettbasert system som lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte. Løsningen synkroniseres automatisk med saksbehandlers Outlook -kalender.

Procon Digital TimeBooking er en skybasert bookingløsning, og kan leveres som en integrert løsning med Procon Digital KommuneVert, Procon Digital BankVert og Procon DigitalResepsjon.

Procon Digital TimeBooking

Løsningen kan fullintegreres i enhver webside og sosiale medier, og er tilpasset PC, nettbrett og mobil.

Procon Digital TimeBooking gir brukeren mulighet til å booke møteavtale direkte med en gruppe eller en konkret saksbehandler der saksbehandler godkjenner møtet før dette er endelig avtalt.

  • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
  • Integrerbar i alle Procons Digitale Verter og Procon DigitalKommune™
  • Kan integreres i egen webløsning
  • Tilpasset PC, nettbrett og mobil
  • Synkroniseres fortløpende opp mot Outlook/Google-kalendere
  • Tilgjengelig 24 timer i døgnet, alle årets dager

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nettbankterminal Table

Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon ISK - DigitalKommune

Procon ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...