Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking – online time- og møtebooking

Procon Digital TimeBooking er et selvbetjent, nettbasert system som lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte. Løsningen synkroniseres automatisk med saksbehandlers Outlook -kalender.

Procon Digital TimeBooking er en skybasert bookingløsning, og kan leveres som en integrert løsning med Procon Digital KommuneVert, Procon Digital BankVert og Procon DigitalResepsjon.

Procon Digital TimeBooking

Løsningen kan fullintegreres i enhver webside og sosiale medier, og er tilpasset PC, nettbrett og mobil.

Procon Digital TimeBooking gir brukeren mulighet til å booke møteavtale direkte med en gruppe eller en konkret saksbehandler der saksbehandler godkjenner møtet før dette er endelig avtalt.

 • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
 • Integrerbar i alle Procons Digitale Verter og Procon DigitalKommune™
 • Kan integreres i egen webløsning
 • Tilpasset PC, nettbrett og mobil
 • Synkroniseres fortløpende opp mot Outlook/Google-kalendere
 • Tilgjengelig 24 timer i døgnet, alle årets dager
  Procon Digital TimeBooking øker effektiviteten
  Procon Digital TimeBooking øker effektiviteten

  Relaterte produkter og løsninger:

  Procon Digital BankGuide

  Procon Digital BankGuide

  Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

  Procon Digital BankVert

  Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
  Procon Digital KommuneVert

  Procon Digital KommuneVert

  Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
  Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

  Procon DigitalHelse™

  Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
  Procon Digital KommuneVert

  Procon DigitalKommune™

  Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
  Procon Digital BankVert

  Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

  Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
  Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

  Procon DigitalResepsjon™

  Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
  Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

  Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

  Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...

  Procon IPS RoomManager

  Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...

  Procon IPS™ Møteromsvisning

  Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
  Procon Nettbankterminal

  Procon Nettbankterminal

  Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte
  Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

  Procon Nettbankterminal Table

  Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...

  Procon Pasientterminal

  Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

  Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

  Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
  Procon Kommune-Kari DigiClean

  Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

  Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

  Procon Digital TimeBooking Bank

  Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...
  Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

  Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

  Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
  Procon Digital KommuneGuide ISK hos Gran kommune

  Procon Digital KommuneGuide ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

  Procon Digital KommuneGuide ISK er en komplett digital selvbetjeningsløsning

  Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

  Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.

  Procon Skyløsninger - Procon Cloud

  Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...