Procon Digital KommuneVert

– Møt innbyggerne med et enda mer kvalifisert ansikt…

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens kontorer. Samtidig føler den besøkende seg ivaretatt med høy servicegrad fra kommunen.

Procon Digital KomuneVert øker effektiviseringen for både kommunen og innbyggerne ved et mer effektivt besøksmottak der kvaliteten på ansiktet som møter innbyggeren er optimal. Procon Digital KommuneVert gir en svært god gevinstrealisering for kommunen.

Procon Digital KommuneVert er en effektiv digital skyløsning utviklet av Procon Digital, der kommunen selv enkelt og effektivt oppdaterer løsningen og navigasjonsstrukturen manuelt eller automatisk.

Procon Digital KommuneVert bidrar til økt avstand

Procon Digital KommuneVert bidrar til økt avstand mellom kommunens ansatte og de besøkende, og som er i h.h.t. Helsemyndighetenes krav.

  • Leveres med ulikt innhold tilpasset den enkelte kommune
  • Dropin-valg gir høy effektivitet med direkte varsling til riktig avdeling
  • Alltid oversikt over besøkende
  • Enkel tilgang til evakueringslister ved f.eks. brann
  • Statistikker gir kommunen komplett oversikt over aktivitet og dropin-behov for kommunen
  • De fysiske Digitale KommuneVertene fås i ulikt design og størrelse.
  • Muligheter for meget høy gevinstrealisering
  • Tilfredsstiller GDPR

Smittesporing COVID-19

I adminområdet til Procon Digital KommuneVert får man full oversikt over samtlige registrerte besøkende de siste 30 dager.

Ved behov for smittesporing kan man hurtig hente ut disse opplysningene og få full oversikt over hvilke ansatte som har fått besøk, og hvem som har besøkt de.

Disse opplysninger kan også hentes ut på fil og eksporteres til helsemyndighetene.

Les også mer om

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Procon Digital KommuneVert

Procon DigiClean™ effektiv mot COVID-19

Da Koronautbruddet stengte Norge ned den 12. mars 2020, startet Procon Digital utviklingen av en produktløsning med fokus på kombinasjon av digital informasjon og hånddesinfeksjon. Etter 4 måneders utvikling og testing ble Procon DigiClean™ lansert for enkel gjennomføring av hånddesinfeksjon på steder der folk ferdes. Procon DigiClean™ har mange fine finesser, bl.a. automatisk varsling når den 5-liter store tanken begynner å bli tom, og også automatisk tilsendt håndsprit i posten. Les mer om Procon DigiClean™…

Relaterte produkter og løsninger

Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon selvbetjeningsløsninger

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon ISK - DigitalKommune

Procon ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning...
Procon Outdoor

Procon Digital Turist

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...
Procon Leietakeroversikt

Procon IPS Leietakeroversikt

Procon Leietakeroversikt gir den besøkende nøyaktig og oppdatert informasjon ved hjelp...

Procon Digital GravplassInfo

Procon Digital GravplassInfo er en komplett digital informasjonsløsning for gravlunder.
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...