Procon Feedback

Procon Feedback – enkel mulighet for å spore tilfredshet.

Procon Feedback gir publikum en mulighet til å gi respons på kvalitet og effektivitet man har opplevd i sitt møte med butikker, helseinstitusjoner, kommuner, m.m.

Procon Feedback
Procon Feedback

Gjennom bruk av Smilefjes-symboler gis det en enkel og hurtig mulighet for gjennomføring av løpende brukerundersøkelse. Det gis også muligheter til dybdespørsmål.

Procon Feedback inkluderer også en statistikk som gir en god oversikt over hvilke områder man bør definere med forbedringspotensiale. Dette gir godt grunnlagt for å kunne høyne kvaliteten og servicegraden overfor publikum.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.