Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

Procon Airport Wayfinder er en interaktiv, digital infotavle utviklet av Procon Digital AS.

Procon Airport Wayfinder er en komplett informasjonsløsning bestående av en interaktiv infokiosk der den reisende enkelt kan få all relevant informasjon knyttet til oppholdet på flyplassen.

Procon Airport Wayfinder er koplet direkte mot flyplassens database for butikker gjennom en dynamisk integrasjon. Gjennom integrerte databasekoplinger knyttes også opp all annen relevant informasjon som f.eks. flyavganger/-ankomster, flytog, flybusser, YR, m.m.

Procon Airport Wayfinder bruker et enkelt kart som er integrert med et digitalt rutenett.  Det er derfor enkelt å plassere eller flytte en butikk direkte i flyplassens database, og definere alle aktuelle parametere for veivisning. Veivisning på kartet opprettes automatisk.

Den digitale Infotavlen  kan leveres i flere størrelser, både for horisontal og vertikal  montering. Infotavlen kan også leveres med heve- og senkeløsning for å tilfredsstille krav til universell utforming.

Procon Digital AS leverer den komplette løsning tilpasset den enkelte flyplass, og som også innbefatter full drift og driftsovervåking.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital Wayfinder for kjøpesenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...

Procon Public InfoSøyle

Procon InfoSøyle er store interaktive infokiosker beregnet for innvendig plassering.

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...