Procon Public InfoSøyle

Procon Public InfoSøyle er store interaktive infokiosker beregnet for innvendig plassering.

Med sine store touchskjermer egner de seg spesielt godt for plassering i aktive miljøer med mye mennesker og visuell støy, som f.eks. kjøpesentre, flyplasser, jernbanestasjoner, m.m. der de er synlige på lang avstand.

Procon Public InfoSøyle fås i ulike størrelser fra 32” til 70”, og med og uten touchskjerm. Produktet egner seg meget godt sammen med bl.a. Procon IPS InfoTV og Procon Wayfinder.

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller pristilbud. Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert®

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Wayfinder

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav