Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med selvbetjening

Kravet til økt inntjening merkes av alle. Dette kan i en moderne kommune tilfredsstilles på ulike måter gjennom digitale løsninger i kommunelokalene i kombinasjon med den personlige kontakten.

Procon DigitalKommune™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger beregnet for kommunesektoren. Produktene i Procon DigitalKommune™ kan fullintegreres med hverandre. Dette skaper en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne på innbyggermottaket uten at det går ut over ønsket om å møte den besøkende med et ansikt.

Produktene i Procon DigitalKommune™ fungerer utmerket hver for seg, De kan også integreres med hverandre. Dette gjør at man oppnår en fullintegrert digital løsning for økt effektivisering i kommunens fysiske møte med sine kunder.

Gjennom Procon DigitalKommune™ skaper man mer aktivitet der kommunens besøkende oppholder seg. Samtidig får kommunen vist frem mer av kommunens øvrige tjenester.

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Procon DigiClean™ effektiv mot COVID-19

Da Koronautbruddet stengte Norge ned den 12. mars 2020, startet Procon Digital utviklingen av en produktløsning med fokus på kombinasjon av digital informasjon og hånddesinfeksjon. Etter 4 måneders utvikling og testing ble Procon DigiClean™ lansert for enkel gjennomføring av hånddesinfeksjon på steder der folk ferdes. Procon DigiClean™ har mange fine finesser, bl.a. automatisk varsling når den 5-liter store tanken begynner å bli tom, og også automatisk tilsendt håndsprit i posten. Les mer om Procon DigiClean™…

Relaterte produkter og løsninger

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon ISK - DigitalKommune

Procon ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning...

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Outdoor

Procon Digital Turist

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...

Procon Digital GravplassInfo

Procon Digital GravplassInfo er en komplett digital informasjonsløsning for gravlunder.
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...
Procon Wayfinder på Strømmen Storsenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...
Procon Feedback

Procon Feedback

Procon Ris & Ros - enkel mulighet for å spore tilfredshet