Procon Videomøte – Procon EasyVideo

Procon VideoKiosk

Procon EasyVideo er en én-til-én videoløsning for bruk i kommuner, banker, helsevesen, m.fl. Løsningen er godkjent for bruk i norsk Helsenett, og er klassifisert som en sikker videoløsning.

Procon EasyVideo kan integreres i alle Procon Digitals løsninger, og er særskilt beregnet for selvbetjente bankkontorer og selvbetjente Digitale Rådhus. Procon EasyVideo er skybasert, og kan brukes på alle PCer.

Et selvbetjent digitalt rådhus kan være et lukket område i nærbutikken, på biblioteket, el.l., og der det er plassert en digital Procon VideoKiosk med Procon EasyVideo programvare.

Med et enkelt tastetrykk på skjermen kan innbyggeren enkelt kople seg opp mot kommunens saksbehandler innen valgt område. Dette kan f.eks. gjelde barnehageplass. Etter at innbyggeren har trykket på knappen for barnehageplass, koples kommunens saksbehandler opp i videoen på skjermen. Innbygger og saksbehandler kan deretter gjennomføre møtet som om de er tilstede i samme rom. Ved skjermdeling kan også saksbehandler enkelt guide og vise innbyggeren i f.eks. digitale skjemaer.

Procon EasyVideo settes opp helt individuelt for hver bank, kommune eller helseinstitusjon, og integreres enkelt med de fleste av Procon Digital-løsninger.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...

Procon Digital HelseVert™

Procon Helsehus er en effektiv digital mottaks- og informasjonsløsning med oversikt over...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Digital KommuneGuide ISK hos Gran kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK er en komplett digital selvbetjeningsløsning

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.
Procon Lyddusj

Procon Lyddusjer

Lyddusjer fra Procon Digital er de mest elegante på markedet, og plasserer lyden på...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer