Procon Digital HelseVert™

Procon Digital HelseVert™ er en effektiv digital mottaks- og informasjonsløsning med full oversikt over alle besøkende og full smittesporing. Løsningen er spesielt beregnet på helsehus.

Procon Digital HelseVert™ er en digital mottaksløsning for helsehus som skaper en total oversikt over alle registrerte besøkende til helsehuset, både besøkende, leverandører, m.fl.

Procon Digital HelseVert™ er en skybasert løsning utviklet av Procon Digital, og er en modul innen Procon Cloud.

Besøkende til helsehuset blir møtt av den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean™ der besøkende effektivt får rengjort sine hender gjennom enhetens laserstyrte håndspriting. På skjermen på Procon DigiClean™ registrerer den besøkende seg inn på helsehuset. Dette gjøres enten ved å registrere seg for å besøke pasient, eller for f.eks. rehabilitering, som leverandør eller lignende.

Besøkende blir automatisk registrert i Procon Evakueringsliste. Administrasjonen får på en enkel og oversiktlig måte tilgang til alle registrerte besøkende med mulighet for felles varsling ved f.eks. brann.

I tillegg har administrasjonen tilgang til full Procon Smittesporing, der all innregistrering blir kontinuerlig lagret i 14 dager.

Procon Digital HelseVert™ tilfredsstiller ellers alle krav innen GDPR.

I Procon Digital HelseVert™ finner man også enkelt frem til hvordan man skal finne frem på helsehuset, og å finne den rette avdelingen.

På helsehusene finner man gjerne alle kategorier pasienter og årsaker til at pasientene er på helsehuset. Dette betyr da også at det er alle kategorier besøkende. Brukervennligheten på Procon Digital HelseVert™ er derfor av største betydning.

Ved få tastetrykk kan man bestille taxi, registrere parkering og få full oversikt over kollektivtrafikken i nærheten av helsehuset.

Procon Digital HelseVert™ med mange muligheter
– full kontroll på alle besøkende
– komplett smittesporingsoversikt over de siste 14 dager
– evakueringsliste gjennom Procon Cloud dersom en krise skulle oppstå
– full håndspriting direkte i den Digitale HelseVerten
– bestill taxi med et klikk på skjermen
– oversikt over kollektivtrafikken på nærmeste holdeplass
– besøkende kan registrere sin parkering
– leverandører trenger ikke å forstyrre ansatte
– informasjon til pårørende
– egen infoløsning for ambulansepersonell
– og med mange flere muligheter…

Procon Digital HelseVert™ tilpasses til det enkelte helsehus og de unike behov som som hvert helsehus har, og kan integreres med Procon InfoSøk™ for sykehjem og omsorgsboliger og øvrige produkter og løsninger utviklet og levert av Procon Digital.

På Lambertseterhjemmet i Oslo tas besøkende i mot av Procon Digital HelseVert med mange ulike tjenester.
På Lambertseterhjemmet i Oslo tas besøkende i mot av Procon Digital HelseVert med mange ulike tjenester.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer
Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.
Procon EasyVideo

Procon Videomøte - Procon EasyVideo

Procon EasyVideo er en én-til-én videoløsning for bruk i kommuner, banker, helsevesen,...

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...