Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

I samarbeid med Kantar, leverer Procon Digital en analysebasert informasjon og rådgivning basert på Procon Digital sine digitale selvbetjeningsløsninger for banker, kommuner og helsesektoren.

Kantar er verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap med over 30 000 ansatte på verdensbasis. Selskapet foretar analysebasert rådgivning på grunnlag av relevante data fra ulike kilder. Kantar bistår bedrifter innen media, bank og finans, telekom, samferdsel, energi, varehandel og offentlig sektor.

Fokus for Kantar er å utvikle vinnende merkevarestrategier, optimalisere kundeopplevelsen, finne innovasjonsmuligheter og kommunisere effektivt på tvers av ulike kanaler.

Faktabaserte beslutninger er nøkkelen til å lykkes

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse. Dette kan f.eks. være bankkundene som har vært i møte med banken, eller innbyggerne i møter med kommunen. Møtene kan ha vært fysisk, telefonisk eller via videomøte. Slik oppnår ledelsen en effektiv daglig oppfølging av aktivitetene. Dette gir gode faktabaserte beslutninger for å oppnå høyest mulig tilfredshet hos kunder, innbyggere og/eller pasienter. 

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt og nødvendige data for gode beslutninger

Ethvert kundemøte er en mulighet for å styrke kunderelasjonene og bidra til fremtidig inntjening, og Procon Kantar KundeVerdi bidrar til å gi en ny dimensjon for kundeundersøkelser ut over «smilefjes»-undersøkelser.

Leverer man i tråd med kundenes/innbyggernes/pasientenes forventninger? Hva er de løpende forbedringsområdene ?

Procon Digital BankVert gir effektivt kundemottak i banken
Procon Digital BankVert hos Sunndal Sparebank

Procon Kantar KundeVerdi gir ledelsen grunnlag for løpende faktabaserte beslutninger som styrker kunde- og innbyggerrelasjoner og effektivitet og lønnsomhet. Her vil en leder daglig kunne følge med på besøkendes tilfredshet etter deres møter i banken, i kommunen eller i møte med helsevesenet.

Procon Kantar KundeVerdi integreres effektivt bl.a. opp mot Procon Digital BankVert, Procon Digital KommuneVert, Procon Digital TimeBooking, m.fl.

Kontakt oss for nærmere informasjon om Procon Kantar KundeVerdi og hvordan vi kan sy sammen en god analyseløsning også for din virksomhet.

Les gjerne også mer om Kantar.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon Digital KirkeVert med GravplassInfo

Procon Digital KirkeVert er en komplett digital informasjonsløsning for kirkegårder og...
Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...
Procon DigitalTurist i Ulvik i Hardanger

Procon DigitalTurist™

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...
Procon Wayfinder

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Digital KommuneGuide ISK hos Gran kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK er en komplett digital selvbetjeningsløsning
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav