Procon DigitalHelse™

Reduserer smittefaren, og øker effektiviteten…

Effektivitet er svært viktig innen helsevesenet der fokus er å få behandlet flest mulig pasienter med de økonomiske ressurser som samfunnet stiller til rådighet. Gjennom økt bruk av selvbetjening øker helsevesenets muligheter for fokusering på de viktige elementer, og redusere administrative oppgaver. Samtidig skaper man nødvendig avstand mellom mennesker for å redusere eventuell smittefare.

Du finner i dag mange hundre pasientløsninger fra Procon Digital hos fastleger og sykehus over hele landet.

Procon DigitalHelse™ – integrerte digitale selvbetjeningsløsninger

Procon DigitalHelse™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for helseinstitusjoner. Produktene i Procon DigitalHelse™ kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne på pasientmottaket uten at det går ut over ønsket om å møte pasienten med et ansikt. Gjennom Procon DigitalHelse™ oppnås en digital løsning for økt effektivisering i det fysiske møte med pasientene.

Blant produktene i Procon DigitalHelse™ finner vi bl.a.

Gjennom Procon DigitalHelse™ skaper man samtidig mer aktivitet der pasienten oppholder seg ved at man får vist frem mer av helseinstitusjonens tjenester.

Gjennom Procon DigitalHelse™ økes effektiviteten gjennom pasientens selvbetjening slik at ressurser frigjøres til helserelatert arbeid for pasientene.

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller pristilbud. Klikk HER for å registrere deg på våre nyhetsbrev.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.