Procon Digital Wayfinder

Procon Digital Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal

Elegant interaktiv infotavle gjør det lett å finne frem på kjøpesenter, sykehus, sykehjem, flyplasser, byer…

Procon Digital Wayfinder er en komplett veiviserløsning bestående av en interaktiv infoskjerm med touchskjerm. Kunden trykker med fingeren mot ønsket ikon. Valgt butikk, varemerke eller tjeneste presenteres med bilde, tekst og logo i tillegg til veivisning på kart.

Procon Digital Wayfinder for kjøpesentre er koplet direkte mot kjøpesenterets butikkdatabase gjennom en dynamisk integrasjon. All ønsket informasjon om aktuell butikk eller tjeneste publisert på web vises automatisk  på den intelligente infotavlen. 

Procon Digital Wayfinder bruker et enkelt kart som er integrert med et digitalt rutenett. Det er derfor enkelt å plassere eller flytte en butikk direkte i senterets database, og definere alle aktuelle parametere for veivisning. Veivisning på kartet opprettes automatisk.

  • Dynamisk veivisning i 3D-kart
  • Meget gode søkefunksjoner via tekst og pekefunksjon
  • Kan integreres med de fleste kjente CMS-systemer
  • Integrert reklame-/slideshow-løsning
  • Kan kjøres på alle plattformer – kiosk, mobil og web

Den digitale Infotavlen kan leveres i  flere  størrelser, både for horisontal og vertikal  montering. Infotavlen kan også leveres med heve- og senkeløsning for å tilfredsstille krav til universell utforming. Procon Digital AS leverer den komplette løsning tilpasset det enkelte kjøpesenter, og som også innbefatter full drift og driftsovervåking.

Procon Digital Wayfinder kan tilpasses alle formål der man har behov for en digital veivisning.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Outdoor

Procon Digital Turist

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon selvbetjeningsløsninger

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...