Procon Skyløsninger – Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert skybaserte innholdsløsninger siden 1999.

Alle våre innholdsløsninger er basert på vår PIP-plattform der ulike moduler bygges ut fra denne. Dette betyr at vi enkelt kan tilpasse ulike moduler til hverandre, og således skape unike kombinasjonsløsninger tilpasset den enkelte virksomhet og det enkelte behov.

Procon Interaktiv Plattform (PIP)

Ta gjerne en kikk på noen av de ulike løsninger vi har laget…

Produkter og løsninger med Procon Skyløsning:

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...

Procon Digital HelseVert™

Procon Helsehus er en effektiv digital mottaks- og informasjonsløsning med oversikt over...
Procon EasyVideo

Procon Videomøte - Procon EasyVideo

Procon EasyVideo er en én-til-én videoløsning for bruk i kommuner, banker, helsevesen,...

Procon Digital KirkeVert med GravplassInfo

Procon Digital KirkeVert er en komplett digital informasjonsløsning for kirkegårder og...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert® sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens...
Procon Wayfinder

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse™

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med Procon Digitale selvbetjeningsløsninger
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...
Procon Feedback

Procon Feedback

Procon Ris & Ros - enkel mulighet for å spore tilfredshet
Procon InfoSøk for Sykehjem og Omsorgsboliger

Procon InfoSøk for Sykehjem og helsehus

Effektiv digital infoløsning for sykehjem og omsorgsboliger. Finn enkelt frem til beboer...
Procon Leietakeroversikt

Procon IPS Leietakeroversikt

Procon Leietakeroversikt gir den besøkende nøyaktig og oppdatert informasjon ved hjelp...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Digital KommuneGuide ISK hos Gran kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon Digital KommuneGuide ISK er en komplett digital selvbetjeningsløsning
Procon DigitalTurist i Ulvik i Hardanger

Procon DigitalTurist™

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – selvbetjent flyplassinformasjon øker reisegleden

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Spesialløsninger

Procon Spesialløsninger gir tilpassede innholdsløsninger til de enkelte behov

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er utviklet for å skape en større effektivitet i...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking

Procon Digital TimeBooking lar brukere booke avtaler med saksbehandlere direkte, og som...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nettbankterminal Table

Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...
Procon Kommune-Kari DigiClean

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari gir økt effektivitet i kommunen

Procon DigiClean™ med Kommune-Kari. Chatboten Kommune-Kari kan du nå også finne på...

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...

Procon Kantar KundeVerdi gir god oversikt

Procon Kantar KundeVerdi tilbyr en daglig oppdatert og anonymisert kundeundersøkelse.