Procon InfoGuide

Procon InfoGuide er med sin inviterende profil godt egnet til mange plasseringssteder…

Procon InfoGuide er en elegant interaktiv infokiosk som inviterer med sin store skråstilte touchskjerm til aktivt bruk.

Produktet egner seg godt for plassering i de fleste miljøer, og i miljøer med mye visuell støy, som f.eks. kjøpesentre, flyplasser, jernbanestasjoner, m.m.

Ved behov for universell utforming, leveres løsning med elektronisk heve- og senkefunksjon.

Procon InfoGuide er spesielt godt egnet sammen med Procon Wayfinder-løsninger for kjøpesentre, flyplasser, sykehus og Procon Digital BankGuide, m.m. Ta kontakt for mer informasjon om produkt, muligheter og løsninger.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Classic

Procon Classic er en designmessig tidløs infokiosk som man finner installert i ulike...
Procon Digital BankVert

Procon InfoGuide

Procon InfoGuide er med sin inviterende profil godt egnet til mange plasseringssteder...

Procon Public InfoSøyle

Procon InfoSøyle er store interaktive infokiosker beregnet for innvendig plassering.
Procon Digital BankVert Light

Procon Light infokiosk

Procon Light 21,5" er en elegant infokiosk som passer til de fleste miljøer. Infokiosken...
Procon InfoStander Nettbankterminal

Procon Multi infokiosk

Procon Multi 19" infokiosk har mange bruksområder, og med sin elegante design og finish...

Procon Outdoor Infokiosk

Procon Outdoor er en samling av ulike infokiosktyper beregnet for utendørs plassering i...

Procon Public

Procon Public kan kombineres med en rekke ulike funksjoner, som eksempelvis...
Procon Uni-P Infokiosk

Procon Uni-P Infokiosk

Procon Uni-P Infokiosk er en elegant infokiosk med stående skjerm, og som tilfredsstiller...

Procon Unikap

Procon Unikap er en infokiosk beregnet for rullestolbrukere med elektronisk...

Procon Wall

Procon Wall er spesielt godt egnet sammen med Procon Visit Besøk og Procon InfoSøk for...

Procon Welcome

Den elegante og stilige Procon Welcome passer i de aller fleste miljøer