Procon

Vi har utviklet løsninger for skandinaviske banker siden 2005, og du finner våre digitale selvbetjeningsløsninger i mange banker over hele landet.

Noen av våre suksessløsninger er Procon Digital Nettbankterminal og Procon Digital BankVert™ som du finner i mange bankkontorer over hele landet der vi også leverer komplette portalløsninger der alle grader av sikkerhet er ivaretatt.

Procon DigitalBank™ – Sikkert som banken siden 2005

Våre sikkerhetsløsninger er også godkjent av bankenes IT Sikkerhetsavdelinger for etablering av gode og sikre selvbetjeningsløsninger, og Procon Digital bruker årlig store utviklingsressurser på løpende utvikling av løsningene.

ProconVi har samlet våre ulike digitale løsninger inn i produktgruppen Procon DigitalBank™ der produktene integreres med hverandre for å skape en mest mulig effektiv bankhverdag, samtidig som produktene fungerer som separate løsninger.

Gjennom Procon Driftsovervåking og Procon Sikkerhetsbrowser ivaretas sikkerheten i h.h.t. bankenes strenge krav, og alle digitale løsninger er merket med Kvalitetssymbolet Ilfa.

Kompetanse innen forretningsutvikling

ProconMange banker i Norge og Sverige bruker i dag vår kompetanse innen digitale selvbetjeningsløsninger for å videreutvikle og effektivisere kundemottaket i bankkontorene.

Procon Digital BankVert™ skaper avstand i banken

Mange banker benytter i dag Procon Digital BankVert™ i sitt kundemottak der kundene og besøkende enkelt blir sortert ved ankomst og satt i riktig kø eller blir hentet av besøksmottaker.

width=

Procon Digital TimeBooking skaper økt forutsigbarhet i banken

Procon Digital TimeBooking Bank gir deg mulighet for at bankens kunder kan booke time direkte med sin rådgiver.

Procon Digital TimeBooking Bank er direkte koplet mot rådgiverens Outlook, og synkroniseres automatisk. Man kan  sette opp «ledig-timer» i admin-modulen som kundene kan velge mellom. Samtidig fungerer Outlooken på helt vanlig ordinær måte.

-> Les mer om Procon Digital TimeBooking Bank…

Noen av våre øvrige løsninger for Bank/Finans:

Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert® – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide er en produktløsning innen produkt- og løsningsfamilien Procon...
Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminal

Procon Nettbankterminaler – presenterer bankens totaltilbud på en enkel måte
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nettbankterminal Table

Procon Nettbankterminal Table er et produkt innen produktfamilien Procon DigitalBank...

Procon Digital TimeBooking Bank

Procon Digital TimeBooking Bank gir bankkunden tilgang til møtebooking direkte med...
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Feedback

Procon Feedback

Procon Ris & Ros - enkel mulighet for å spore tilfredshet
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø™ - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav
Procon Lyddusj

Procon Lyddusjer

Lyddusjer fra Procon Digital er de mest elegante på markedet, og plasserer lyden på...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon IPS InfoTV - Videovegg

Procon IPS™ Videovegger

Videovegger fra Procon Digital kan i sannhet sies å være kommunikasjon i stort format !

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer

Procon Driftsovervåkning

Vi er online med alle våre leverte løsninger, og passer på infokiosken - for deg...

Procon Skyløsninger - Procon Cloud

Alle løsninger som leveres av Procon Digital er skybaserte, og vi har levert mange ulike...