Eiendomsdrift og effektive selvbetjeningsløsninger knyttet til kontordrift er viktige fokusområder for effektivitetsøkninger og inntjening.

Procon DigitalResepsjonProcon Digital har utviklet produktgruppen Procon DigitalResepsjon™ som består av flere enkeltstående digitale kontor- og eiendomsløsninger som kan integreres med hverandre eller operere som selvstendige løsninger.

Gjennom bruk av Procon DigitalResepsjon™ kan resepsjonstjenesten gjøres fullstendig selvbetjent uten eget personell til oppgaven der alt håndteres digitalt. Dette gir en kost/nytte-effekt som for mange vil være betydelig.

 

Andre løsninger for Eiendomsforvaltning

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...
Procon Leietakeroversikt

Procon IPS Leietakeroversikt

Procon Leietakeroversikt gir den besøkende nøyaktig og oppdatert informasjon ved hjelp...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E™ RoomManager gir en effektiv planleggings- og visningsmulighet for hvert av...

Procon IPS Digitale Skilt

Bilder sier mer enn tusen ord. Skap din egen informasjons- eller reklamekanal...
Procon IPS InfoTV

Procon IPS™ InfoTV

Nå kan du profilere din bedrift på en enkel, effektiv, profesjonell og rimelig måte ved...

Procon Classic

Procon Classic er en designmessig tidløs infokiosk som man finner installert i ulike...