Koronadugnaden fortsetter i Procon Digital

04.08.20

Koronautbruddet ser dessverre ikke ut til å finne sin slutt på en stund, og vi må nok alle venne oss til en ny hverdag der god håndhygiene er vår beste venn. Den hverdagen vi alle har vært vant til kommer kanskje aldri tilbake igjen, og vi har alle en plikt til å ta vare på hverandre og bidra til å redusere smitterisikoen i samfunnet.

Vårt samfunnsengasjement var også en viktig drivkraft for å utnytte vår teknologi, kompetanse og programvare til å utvikle Procon DigiClean der vi har skapt en rimelig løsning som effektivt kombinerer dynamisk digital informasjon med hånddesinfeksjon.

Vi i Procon Digital har vært en del av den Nasjonale Koronadugnaden med flere av våre digitale selvbetjeningprodukter og løsninger, og det fortsetter vi med. Vi har den senere tid bidratt til å gjenåpne flere banker, rådhus og bedrifter, og vi har derfor nå besluttet at Procon Digital fortsetter med deltagelse i Koronadugnaden inntil videre med gunstige og gode løsninger.