Procon og Taxifix inngår samarbeid

21.07.2021

Oslo Taxi har i flere år ligget langt fremme teknologisk, og selskapet har utviklet den teknologiske plattformen Taxifix og tatt en viktig posisjon rundt utviklingen av fremtidens mobilitetstjenester over hele Norge.

Procon Digital og Oslo Taxi ser interessante synergier der brukere av digitale selvbetjeningsløsninger fra Procon Digital på en enklest mulig måte får bestilt sin taxi.

Tilgang til 4.000 drosjer over hele landet

Taxifix holder oversikt over de nærmeste drosjene, og gjennom få tastetrykk på de digitale skjermløsningene fra Procon Digital bestiller man den nærmeste drosjen som er ledig.

Procon Digital sine kunder og deres brukere kan således nå få tilgang til 40% av taximarkedet i de mest sentrale deler av Norge gjennom Taxifix sitt teknologinettverk, og ca. 4.000 taxier over hele landet.

Procon Digital øker posisjonen i kommune-Sverige

20.07.21

Procon Digital AS kan nå føre ytterligere en ny svensk kommunekontrakt til sin omfattende liste av norske og svenske kommunekontrakter.

Tourist Information from Procon Digital

Ragunda kommun, beliggende øst i Midt-Sverige, har fokus på kombinasjonen av digital turistinformasjon og kommunal informasjon. Kommunen har nå inngått avtale med Procon Digital om leveranse av utendørs plasserte store touchskjermer der innbyggere, besøkende og tilreisende enkelt skal kunne hente ut ulik type turist- og kulturinformasjon i tillegg til informasjon om kommunen.

Løsningen som Ragunda kommun har valgt har sitt utgangspunkt i å bruke Procon Digitals Malmöprosjekt som en mal, men med kommunens egne tilpasningsønsker. Løsningen ventes å være levert og i drift fra midten av september.

Procon Digital leverer komplett egenutviklet løsning, som også inkluderer drift i 5 år.

Procon Outdoor
Malmö-prosjektet levert av Procon Digital i 2019

Ny svensk bankkontrakt til Procon Digital

14.07.21

Procon Digital AS har signert kontrakt med Ålems Sparbank på østkysten av Sverige, og som føyer seg inn i rekken av flere bankkontrakter i år.

Jörgen Lundin – Leder av Procon Digital i Sverige
Jörgen Lundin – Leder av Procon Digital i Sverige

Digitalisering av bankkontorene i Sverige har skutt fart den senere tid, og som har fått god hjelp av koronapandemien. Fokus har blitt økt forutsigbarhet og avstand mellom mennesker. Samtidig er det viktig at man ikke mister den nødvendige kontakten mellom banken og kundene. Procon Digitals ulike digitale selvbetjeningsløsninger bidrar til å tilfredsstille de endrede kundeforutsetninger som finnes i bankene.

Jörgen Lundin, leder for Procon Digital i Sverige, er godt fornøyd med avtalen med Ålems Sparbank der det nå skal legges økt vekt på digital informasjon ved bruk av bl.a. digitale skilt og Procon IPS InfoTV i tillegg til Procon Digitale BankVerter for kundemottak i banken.

Jessheimbadet med Procon IPS InfoTV

05.06.21

Prosjektleder for leveransen til Jessheimbadet, André H. Jensen

Jessheimbadet i Ullensaker kommune har nå endelig begynt å åpne dørene sine for publikum etter at nybygget sto ferdig for noen måneder siden. Grunnet pandemien har man valgt å utsette åpningen.

Jessheimbadet har valgt sin digitale informasjonsplattform på digitale skilt levert av Procon Digital, der innholdsløsningen styres av digitale signage programvaren Procon IPS InfoTV som i dag benyttes på mange hundre lokasjoner i Norge.

Prosjektleder hos Procon Digital for leveransen til Jessheimbadet, André H. Jensen, er godt fornøyd med løsningen og forteller gjerne stolt om prosjektet til Jessheimbadet til alle som måtte ønske å høre.

-> Les mer om Digitale skilt og Procon IPS InfoTV

Helsehus med digital smittevernløsning

31.05.21

Solfjellshøgda Helsehus i Oslo har valgt heldigital mottaksløsning med full smittesporing og håndspriting av hendene.

Institusjonssjef hos Solfjellshøgda Helsehus i Oslo kommune, Irene Gynnild Ponton og Kai Inge Gram Solheim, prosjektleder digitalisering og velferdsteknologi, er godt fornøyd med den valgte Helsehus-løsning fra Procon Digital.

Procon Digital har nylig levert en løsning for Procon Digital HelseVert til Solfjellshøgda Helsehus i Oslo kommune. Løsningen gir helsehuset full oversikt over alle registrerte besøkende, og inneholder også full smittesporingsmodul.

-> Les mer om Procon Digital HelseVert…

Sparbanken Enköping med nye banklokaler i Kungsängen

28.05.21

Vi gratulerer Sparbanken Enköping med sitt nyoppussede bankkontor i Kungsängen i Sverige.

Sparbanken Enköping har valgt Procon Digital BankVert som sitt digitale mottak i banken, der bankkundene enkelt registrerer seg inn med avtalt møte eller som dropin-kunde som ønsker å snakke med en kunderådgiver.

Gjennom kømodulen i Procon Digital BankVert håndteres også effektivt kontanthåndtering ved innskudd og uttak.

Procon Digital BankVert er en av produktløsningene i Procon Cloud.

Ekerö kommun i Sverige med Kommun-Kim og Procon DigiClean

21.05.21

Sverige er hardt rammet av koronapandemien, og da er det ekstra viktig at lokale myndigheter enkelt kan ha en dialog med sine innbyggere.

Ekerö kommun i Sverige har valgt en løsning der de benytter sin digitale chatbot Kommun-Kim på smittevernkiosken Procon DigiClean levert av Procon Digital plassert på ulike steder der innbyggerne ferdes. Gjennom Procon DigiClean svarer Kommun-Kim effektivt på innbyggernes spørsmål. 

Procon Digital i Sverige har igjen løst en samfunnsutfordring til beste for brukerne.

Kantar og Procon Digital inngår banebrytende samarbeid.

22.04.21

Ethvert kundemøte er en mulighet for banken til å styrke kunderelasjonene og bidra til fremtidig inntjening. Procon Kantar KundeVerdi gir daglige tilbakemeldinger fra kunder som har vært i møte med banken, enten fysisk, telefonisk eller via videomøte.

Leverer banken i tråd med kundenes forventninger? Hva er de løpende forbedringsområdene til banken?

Procon Kantar KundeVerdi gir ledelsen grunnlag for løpende faktabaserte beslutninger som styrker bankens kunderelasjoner og bankens lønnsomhet.

Banebrytende digitale beslutningsgrunnlag

– Samarbeidet mellom Kantar og Procon Digital er banebrytende ved at digital informasjon fra praktiske digitale løsninger nå brukes for å undersøke kundetilfredshet, og som gir bankledelsen fortløpende informasjon om kundene er fornøyde med deres møter med banken, uttaler adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital.

-> Les mer…

2020 et godt år for Procon Digital

10.02.21

Koronaåret 2020 ble et godt år for Procon Digital der selskapets ulike digitale selvbetjeningsløsninger fikk en sterk start på året, og som skalerte ytterligere etter at samfunnet kom seg etter det første koronasjokket da Norge stengte ned i mars.

Selskapet så muligheter der andre så hindringer, og utviklet bl.a. den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean samtidig som selskapet videreutviklet en rekke av sine softwareløsninger. Samtidig opplevde selskapet sterk oppmerksomhet innen selskapets ulike fokusområder, og som økte utover høsten.

-2020 ble også året der vi i Procon Digital videreutviklet oss innen våre digitale skyløsninger, og der vi for første gang økte omsetningen til mer enn 50% på våre software- og driftsløsninger, forteller adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen.

Av en omsetning på kr 18,2 mill. kunne Procon Digital notere seg et driftsresultat før skatt på kr 4,4 mill.

Procon Digital BankVert hos Sunndal Sparebank

Flere nye svenske kommunekontrakter til Procon Digital

15.01.21

Svenske kommuner har nå fått øynene opp for Procon Digitals løsninger for kommunal sektor, og selskapet har den senere tid inngått to nye kommunekontrakter i Sverige og styrker derved sin posisjon innen offentlig sektor også utenfor landets grenser.

Som en del av løsningene skal Procon Digital sammen med det svenske selskapet Softronic integrere chatbotløsningen «Kommun-Kim», som er Sveriges svar på «Kommune-Kari» som i dag finnes i omlag 90 norske kommuner.

Sverigesjef Jörgen Lundin i Procon Digital er godt fornøyd med avtalene som er inngått med de svenske kommunene. -Vi regner med at dette nå bare er begynnelsen på kommuneavtaler i Sverige da Procon Digital sine produkter og løsninger dekker mange udekkede behov i svenske kommuners dialog og kontakt med sine innbyggere, uttaler han.

Procon med ny svensk kommunekontrakt

18.12.2020

Vi har nå inngått vår første avtale med en svensk kommune om leveranse av digital selvbetjeningsløsning. Flere banker i Sverige bruker nå våre Procon DigitalBank-løsninger, og nå er vi da også i gang med vår første svenske kommune innen Procon DigitalKommun – Se https://www.procondigital.se/product-industry/kommuner/

-Vi er veldig godt fornøyd med å få vår første kommunekontrakt i Sverige, uttaler daglig leder Tor-Arne Lie Jensen og regner med at det er den første i en rekke av kommuneavtaler fremover.

Procon Digital har inngått avtale med svenske Softronic

Procon Digital har inngått samarbeidsavtale med svenske Softronic med fokus på å øke den digitale selvbetjening i Sverige der folk ferdes i det offentlige rom.

Procon Kommun-Kim i Sverige
Procon DigiClean med chatboten Kommun-Kim i Sverige

08.12.20 – Pressemelding

-Vi ønsker å gi de beste digitale selvbetjeningsløsninger

Softronics ambisjon er å være ledende når det gjelder å tilby innovative, digitale løsninger som hjelper bedrifter og organisasjoner å skape virkelig samfunnsnytte, og selskapet har 420 ansatte i Sverige. Softronic er notert på Stockholmsbørsen og på Nasdaq OMX.

-Softronic og Procon Digital har en rekke felles kunderelasjoner i Sverige, og det var da naturlig å inngå et nærmere og forpliktende samarbeid for å skape best mulige løsninger for våre svenske kunder. Vi ønsker hver for oss, og i fellesskap, å gi de beste digitale selvbetjeningsløsninger, uttaler Sverigesjef Jörgen Lundin i Procon Digital i Sverige.

Chatboten Kommun-Kim i Sverige

Softronic har også ansvaret for den svenske kommune-chatboten Kommun-Kim, og som bygger på samme plattform som den norske Kommune-Kari.

Under hele koronaperioden har Sverige blitt hardt rammet og med høye dødstall. Informasjon og kommunikasjon overfor innbyggerne er helt vesentlig, og gjennom å kombinere den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean med Kommun-Kim kan svenske kommuner nå også skape økt nærhet til sine innbyggere der de er, samtidig som man tilbyr innbyggerne å sprite sine hender.

Mange digitale løsninger

Procon Digital  har utviklet en rekke ulike digitale selvbetjeningsløsninger, og som finnes i mange bransjer over hele landet. Gjennom avtalen med Softronic åpner det seg også nye muligheter i Sverige innen mange bransjer for selskapets unike egenutviklede produktløsninger.

-Dette blir et spennende samarbeid mellom spennende selskaper. Vi skal sammen videreutvikle de digitale selvbetjeningsløsningene til offentlig sektor og næringslivet, og med særskilt vekt på gode svenske kommuneløsninger, sier adm.dir. i Procon Digital AS, Tor-Arne Lie Jensen, som er svært godt fornøyd med avtalen med Softronic.

-Dette blir en god avtale for alle, ikke minst for den svenske kommunesektoren som nå får tilgang til Procon Digitals unike digitale selvbetjeningsløsninger, uttaler Jensen.

Kommune-Kari nå også ute blant folk

Kommune-Kari er chatboten som nærmere 90 norske kommuner har valgt i sin digitale frontdialog med innbyggerne, og løsningen har utviklet seg til en suksess.

Procon Kommune-Kari DigiClean
Kommune-Kari på Procon DigiClean™ plassert der folk ferdes

16.11.20

I disse koronatider har løpende informasjon fra kommunen blitt en viktig daglig foreteelse for mange, og i nærmere 90 kommuner over hele landet har chatboten Kommune-Kari stått for svarene ut til innbyggerne. Det har også blitt mer og mer viktig at kommunal informasjon serveres av kommunen selv, og at denne type informasjon ikke styres av sosiale medier.

-Kommune-Kari i butikken

Nå kan du også møte Kommune-Kari neste gang du går til rådhuset, servicesenteret, kjøpesenteret, lokalbutikken eller andre steder hvor folk ferdes, og samtidig kan du rengjøre hendene med håndsprit.

Leverandøren av Kommune-Kari, Sem & Stenersen Prokom AS, har inngått en avtale med Procon Digital AS om å samarbeide for utplassering av Kommune-Kari i det offentlige rom på Procon Digitals nyutviklede smittevernkiosk Procon DigiClean™.

Procon Digital AS er leverandør av digitale selvbetjeningsløsninger til bl.a. kommunene der innbyggerne selv kan utføre en del av oppgavene på digitale infokiosker og skjermer.

-Nå kan du få svar på dine spørsmål til kommunen også når du går i butikken, sier Anders Mærøe som er prosjektleder for Kommune-Kari og rådgiver innen digitalisering i Sem & Stenersen Prokom.

-Kommune-Kari får på denne måten en økt betydning i kommunen da hun også vil være til stede der folk ferdes til daglig, fortsetter han.

Digitalisering i praksis

Key Account Manager Jan Thomas Birkeland i Procon Digital AS er også godt fornøyd med avtalen.

-Samarbeidet gir innbyggerne en økt mulighet for oppdatert informasjon fra kommunen generelt, og i disse koronatider vil jo dette også kunne være ekstra viktig. Nå er det viktig at kommunene selv også deltar i dette informasjonsprosjektet som vil bidra til å øke effektiviteten i kommunen. Dette er digitalisering i praksis, uttaler Birkeland.

Økt servicegrad i kommunen

Samarbeidet er et godt eksempel på hvordan to leverandører av ulike digitale løsninger sammen bidrar til å styrke den totale løsningen for kommunen og innbyggerne, med fokus på å øke brukeropplevelsen for innbyggerne samtidig som kommunen effektiviserer driften og øker servicegraden.

Banda-kjeden valgte Procon Digital

19.10.20

Banda-kjeden har inngått rammeavtale med Procon Digital som digitalpartner på Digitale Skilt

Banda er en norsk kjede med ca. 50 frittstående butikker med over 200 helsearbeidere over hele landet. Det er de lokale eierne av butikkene som eier kjeden.

Produkt- og kundeansvarlig for Banda-kjeden i Procon Digital, André H. Jensen

Banda er offentlig godkjent for utlevering og tilpasning av sykepleieartikler og næringsmidler på blåresept, samt brystproteser etter rekvisisjon. Kjeden leverer blåresept innen urinlekkasje, kateter, stomi, stomiutstyr, ernæring, sårutstyr, m.m., samt har i tillegg et stort utvalg andre helserelaterte produkter. Butikkene driver en omfattende informasjonsvirksomhet, opplæring og personlig oppfølging av den enkelte bruker.

Flere av Banda-butikkene har det siste året benyttet seg av Procon Digitale Skilt og styringssoftwaren Procon IPS InfoTV levert av Procon Digital, og har nå også valgt å inngå en avtale med Procon Digital gjeldende for hele Banda-kjeden.

– Vi har samarbeidet med noen av Banda-butikkene det siste året, og er veldig glad for at de er så fornøyde at hele Banda-kjeden valgte å inngå en kjedeavtale med oss, uttaler produkt- og kundeansvarlig for Banda-kjeden i Procon Digital, André H. Jensen. 

Procon IPS InfoTV er en av landets mest benyttede programvarer for innholdsstyring på digitale skjermer, og benyttes bl.a. av mange kommuner, banker og helseinstitusjoner, bl.a. alle sykehusene knyttet til hele Helse Nord i forbindelse med digital skjerminformasjon til pasientene.

-> Les mer om Banda-kjeden

– Endelig slutt på håndspritkaoset

23.09.20

Den nyutviklede digitale smittevernkiosken Procon DigiClean er nå klar for utrulling til en rekke ulike lokasjoner.

Etter nøye utprøving er Procon DigiClean nå endelig klar for utplassering i stort antall, og som begynner allerede til uken. 

– Utrullingen av Procon DigiClean bør nå sette en stopper for håndrenskaoset man i noen måneder har opplevd innen bl.a. varehandelen. Procon DigiClean gir butikkledelsen automatisk varsel på mail når den store 5-liters tanken begynner å bli tom samtidig som man kan gi informasjon gjennom digitale plakater, uttaler adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital AS.

Procon Digital på Skedsmokorset rett nord for Oslo er hjernen bak konseptet til den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean. Selskapet har siden 1999 levert digitale selvbetjeningsløsninger basert på praktisk digitalisering der folk ferdes til mange ulike bransjer over hele landet, bl.a. kommuner, banker, helseinstitusjoner, kjøpesentre og eiendomsforetak. 

– Procon DigiClean ble primært utviklet for selskapets kunder innen disse kundegruppene. Da interessen for produktet og løsningen har eksplodert, har vi innsett at det må være tilgjengelig i mye større omfang, kommenterer Jensen.

Smittesporing for besøkende

Procon DigiClean leveres med touchskjerm, og som skaper store muligheter med ulikt digitalt innhold utviklet av Procon Digital i tillegg til effektiv håndrens styrt av en lasersensor som også reduserer søl. Procon DigiClean leveres med standard Procon IPS InfoTV som styringssoftware for spillelister for digitale plakater, og kan også bl.a. leveres med Procon Visit Besøkssystem som et digitalt resepsjonsmottak der man bl.a. har full smittesporing dersom man skulle være så uheldig å få koronasmitten på innsiden av bedriften.

Procon DigiClean også med kundetelling og «trafikklys»

En rekke bransjer har restriksjoner på antallet kunder samtidig i butikken. Procon DigiClean kan derfor nå også leveres med komplett kundetelling via en 3D skanner montert i taket som til enhver tid holder kontroll med hvor mange kunder som er tilstede i butikken. Dersom antallet overstiges, forteller Procon DigiClean dette til kundene gjennom tydelig informasjon på skjermen om at grensen for antall kunder er nådd. Samtidig gir skjermen beskjed om når det er grønt lys igjen for å gå inn. 

Det er viktig å redusere smitterisikoen av COVID-19 mest mulig, og Procon DigiClean vil vise seg som en god løsning for å oppnå dette.

Les mer om Procon DigiClean™…

Procon DigiClean gir effektivt digital informasjon med smittevern

Procon Digital og ACOS inngår samarbeid

17.08.20 – Dagens pressemelding

Procon Digital og ACOS har inngått en samarbeidsavtale hvor Procon Digital skal forhandle deler av ACOS sin produktportefølje mot offentlig og privat sektor.

Etterspørselen etter gode selvbetjente infokiosker og timebookingsløsninger har økt i forbindelse med koronapandemien, og Procon Digital lanserer nå en ny digital timebookingløsning i samarbeid med ACOS. Procon Timebooking kan tilbys på nettsidene eller som en del av Procon Digital KommuneVert og Procon Digital BankVert.

ACOS er i dag leverandør av CMS-løsning og nettsider til 45% av alle norske kommuner og 60% av fylkeskommunene, og Procon Digital er leverandør av praktiske digitale selvbetjeningsløsninger til bl.a. kommuner, banker, helsevesen og eiendomsforvaltning. Selskapene har en god del felles kunder og samarbeidet vil gi begge parter en mulighet til å levere enda bedre selvbetjente løsninger til brukerne.

Adm.dir. i Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen, er godt fornøyd med avtalen. 

-Avtalen med ACOS som landets ledende leverandør av bl.a. kommunale og fylkeskommunale nettsider skaper spennende nye muligheter for våre digitale selvbetjeningsløsninger hos alle våre kunder og ikke bare innen kommunal sektor, uttaler Jensen.

Procon Digital KommuneVert tar effektivt imot besøkende til rådhuset.

Koronadugnaden fortsetter i Procon Digital

04.08.20

Koronautbruddet ser dessverre ikke ut til å finne sin slutt på en stund, og vi må nok alle venne oss til en ny hverdag der god håndhygiene er vår beste venn. Den hverdagen vi alle har vært vant til kommer kanskje aldri tilbake igjen, og vi har alle en plikt til å ta vare på hverandre og bidra til å redusere smitterisikoen i samfunnet.

Vårt samfunnsengasjement var også en viktig drivkraft for å utnytte vår teknologi, kompetanse og programvare til å utvikle Procon DigiClean der vi har skapt en rimelig løsning som effektivt kombinerer dynamisk digital informasjon med hånddesinfeksjon.

Vi i Procon Digital har vært en del av den Nasjonale Koronadugnaden med flere av våre digitale selvbetjeningprodukter og løsninger, og det fortsetter vi med. Vi har den senere tid bidratt til å gjenåpne flere banker, rådhus og bedrifter, og vi har derfor nå besluttet at Procon Digital fortsetter med deltagelse i Koronadugnaden inntil videre med gunstige og gode løsninger.

Imatis har valgt Procon PasientKiosker

21.07.20

Procon Digital AS har i mange år utviklet og levert digitale Procon PasientKiosker (PPK) for ankomstregistrering og betaling, og i dag finner man selskapets løsninger på omlag 500 legekontorer og sykehus over hele landet.

Imatis utvikler integrerte kommunikasjonsløsninger for sykehus og helsesektoren, og har sitt hovedkontor i Porsgrunn. Selskapet hjelper leger, helsepersonell og pasienter med å synkronisere journaler, innsjekk, timebestillinger, behandlingsinformasjon og alarmer i sanntid på nettbrett, mobiler, pasientkiosker og digitale skilt (veggskjermer).

I sin videre utvikling av løsninger for sykehussektoren, har nå Imatis inngått avtale med Procon Digital om leveranser av en ny generasjon Procon PasientKiosker utviklet for Imatis sitt behov.

Markedsdirektør Idar Warholm i Procon Digital har stor tro på et spennende samarbeid fremover, også basert på at Procon Digital sine produkter og løsninger har vært godt kjent innen helsesektoren gjennom en årrekke.

Procon PasientKiosker (PPK) og helseminister Bent Høie ved åpningen av Nordlandssykehusets nye ankomst- og betalingsløsning i Bodø i 2016.
Procon PasientKiosker (PPK) og helseminister Bent Høie ved åpningen av Nordlandssykehusets nye ankomst- og betalingsløsning i Bodø i 2016.

NetNordic og Procon Digital har etablert samarbeidsavtale

14.07.20

Procon Digital og NetNordic har etablert en samarbeidsavtale der NetNordic skal markedsføre og selge Procon Digitals produkter og løsninger til næringslivet og offentlig sektor.

NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon, sikkerhet og datasenter. Selskapet skal være kundens «best companion» gjennom å hjelpe kundene med deres unike IT-utfordringer, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

NetNordic er også partner til Enghouse Interactive og deres Trio Kontaktsenter, der partene også bl.a. har valgt å legge vekt på Procon Trio Digitalt Innbyggertorg som Enghouse Interactive og Procon Digital har utviklet i fellesskap. I tillegg tilbys hele produkt- og løsningsspekteret til Procon Digital nå til NetNordics kunder der disse kan integreres med deres øvrige løsninger.

Markedsdirektør i Procon Digital, Idar Warholm, er godt fornøyd med avtalen som er inngått. – Dette er en avtale vi forventer skal kunne gi begge parter nye muligheter i markedet med nye og spennende selvbetjeningsløsninger, uttaler Warholm.

NYHET – Procon DigiClean™ effektiv mot COVID-19

09.07.20

Etter flere måneders intenst arbeid har vi nå lansert Procon DigiClean™ der fokus er kombinasjonen av digital informasjon eller reklame kombinert med effektiv overholdelse av smittevernreglene.

Med Procon DigiClean™ kan du effektivt både informere dine kunder/besøkende om smittevernreglene i din virksomhet, samtidig som du gir mulighet for din gjest/kunde til enkelt å rengjøre sine hender med desinfeksjonsmiddel fra den 5 liter store innebygde tanken.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Procon-DigiClean-300.jpg

Procon DigiClean™ er en svært rimelig og effektiv løsning, og kombinerer interaktiv og digital informasjon med tilfredsstillelse av Helsedirektoratets krav og anbefalinger til renhold.

Procon DigiClean™ passer til alle miljøer innendørs, og kan også kombineres med andre digitale løsninger fra Procon Digital.

Skjermen på Procon DigiClean™ kan inneholde ulik relevant informasjon eller reklame, og kan også leveres med touchskjerm for interaktivt budskap.

 •  Autodispenser
 •  5 liter dispensertank
 •  Dryppbeger som hindrer søl
 • Indikator for væskevolum
 •  Online overvåking av kioskens væskevolum
 •  Solid metallchassis, vanntett
 •  Herdet sikkerhetsglass
 •  500 NIT lysstyrke på skjermen
 •  Leveres med programvare for innholdsstyring på skjermen
 •  Kan leveres med kamera og temperaturmåling
 •  Leveres med touchskjerm
 •  Gulv- eller veggmodell
 • Leveres med abonnement på hånddesinfeksjonsmiddel

Kontakt oss for et pristilbud

Atea og Procon Digital har signert samarbeidsavtale

07.07.20

Procon Digital og Atea har nylig etablert en samarbeidsavtale der Atea skal markedsføre og selge produkter og løsninger levert av Procon Digital til offentlig sektor og næringslivet.

Partene har bl.a. valgt å legge vekt på Procon Trio Digitalt Innbyggertorg som Enghouse Interactive og Procon Digital har utviklet i fellesskap, og der Atea er sertifisert som leverandør av bl.a. Trio Kontaktsenter. I tillegg tilbys hele produkt- og løsningsspekteret til Procon Digital nå til Ateas kunder, og der disse kan integreres med Ateas øvrige løsninger.

Markedsdirektør i Procon Digital, Idar Warholm, er godt fornøyd med avtalen som er inngått. – Avtalen vil gi både Procon Digital og Atea nye muligheter i markedet, og vi vil sammen kunne tilby markedet nye og spennende selvbetjeningsløsninger, uttaler Warholm.

Enghouse Interactive og Procon Digital har etablert samarbeid

03.07.20

Enghouse Interactive og Procon Digital har nylig inngått samarbeidsavtale i forbindelse med at selskapene sammen har utviklet Procon Trio Digitalt Innbyggertorg.

Det kanadisk eide Enghouse Interactive er den ledende leverandøren av løsninger for å bedre kundekommunikasjonen, og har en stor markedsandel innen offentlig sektor og næringslivet. Selskapet utvikler og leverer markedets bredeste utvalg av plattformuavhengige kommunikasjonsløsninger.

I Procon Trio Digitalt Innbyggertorg har selskapene spleiset sammen sine produktløsninger Trio Kontaktsenter og Procon Digital KommuneVert, og som gir en helt ny og spennende mulighet for offentlig sektor i sin kommunikasjon med sine innbyggere.

Adm.dir. i Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen, har store forventninger til samarbeidet mellom de to selskapene. – Dette har vi jobbet lenge med å få til sammen med de dyktige ansatte i Enghouse Interactive, og nå skal vi realisere løsningen i praksis, uttaler Jensen.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg spleiser bl.a. alle henvendelser inn til kommunen i én kø, uansett hvilken kilde henvendelsen kommer fra, og skaper en økt effektivitet og innsparing for kommunene.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg er også en del av selskapets løsning Procon DigitalRådhus som kan utplasseres på egnede steder for å redusere avstanden mellom innbygger og kommunens saksbehandlere.

Procon Trio Digitalt Innbyggertorg

Skal du sykle i Lillehammer i sommer ?

01.07.20

Dersom du skal ut og sykle i Sykkelbyen Lillehammer i sommer, kan det være lurt å legge turen innom Lilletorget eller på jernbanestasjonen der du enkelt kan navigere deg frem på kommunens store «sykkelkiosker» levert av Procon Digital.

Procon Sykkelkiosk i Sykkelbyen Lillehammer

På Lilletorget i sentrum av Lillehammer og på sykkelhotellet på Lillehammer jernbanestasjon finner du enkelt mye nyttig informasjon om det å sykle i Lillehammer. Sykkelkiosken har en berøringsskjerm der brukerne lett kan klikke seg fram til informasjon om sykkel, servicepunkter for luft og vann, sykkelruter, sykkelteller og statistikk, Birken-løp og løyper, turtips med mer.

Så her har Sykkelbyen Lillehammer gitt deg som syklist mye nyttig og spennende informasjon.

Øygarden kommune med Digitale KommuneVerter

26.06.20

Øygarden kommune har i dag driftssatt den første av sine 9 nye Procon Digital KommuneVerter. De neste blir driftssatt i løpet av kort tid, og hele løsningen vil være klar for publikum etter sommeren.

Kommunen erstattet de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden ved kommunesammenslåingen 01.01.20, og de Digitale KommuneVertene er en viktig del av den praktiske sammenslåingen.

Besøkende til kommunen blir møtt med Digitale KommuneVerter på ni ulike lokasjoner der de besøkende på en enkel måte registrerer seg inn. Dersom de ikke har noen forhåndsavtalte møter, velger de enkelt ut hvorfor de kommer til kommunen, og blir betjent av den riktige rådgiveren med den riktige kompetansen.

Koronautbruddet krever økt avstand

Procon Digital KommuneVert skaper en økt avstand mellom kommunens ansatte i mottaket og de besøkende, og tilfredsstiller således også helsemyndighetenes krav og råd til avstand mellom mennesker i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Procon Digital KommuneVert øker effektiviseringen for både kommunen og innbyggerne ved et mer effektivt besøksmottak der kvaliteten på ansiktet som møter innbyggeren er optimal. Procon Digital KommuneVert gir også en svært god gevinstrealisering for kommunen.

Les mer om Procon Digital KommuneVert…

Procon Digital inngår markedssamarbeid med Elkjøp Norge

24.06.20

Procon Digital AS har inngått en avtale om markedssamarbeid med Elkjøp Norge AS innen B2B-markedet der Elkjøp skal markedsføre og selge produkter og løsninger utviklet av Procon Digital AS.

Adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen

Gründer og adm.dir. i Procon Digital AS, Tor-Arne Lie Jensen, uttaler at selskapet har store forventninger til samarbeidet, og at selskapet slik styrker seg også innen nye bransjer og sektorer.

Procon Digital AS ble etablert i 1990, og er gründerbedriften av infokiosk-bransjen i Norge. Selskapet har siden 1999 levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer i inn- og utland, med fokus på praktiske digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes.

Selskapets løsninger finner man i stort antall over hele Norge og Sverige, bl.a. til banker, kommuner, turistdestinasjoner, eiendomsforvaltere, legekontorer, sykehus, m.fl..

Avtalen med Elkjøp føyer seg inn i rekke av nye og spennende avtaler som det siste halvåret er inngått med sentrale og ledende leverandører innen sine bransjer.

Procon Digital bidrar i koronadugnaden med gunstige kommuneløsninger!

19.05.20:

Helsemyndighetene oppfordrer til fysisk avstand – vi bidrar med halv leiepris og gratis driftsperiode ! Digitale selvbetjeningsløsninger fra Procon Digital bidrar til å redusere smittefaren.

Ved bruk av digitale selvbetjeningsløsninger i bl.a. besøks- og kundemottak skaper man avstand mellom ansatte og gjest/kunde gjennom automatisk sortering av den besøkende/kunden.

Mange kommuner bruker våre Digitale KommuneVerter som effektivt sorterer besøkende til kommunen. Dette betyr at det skapes en fysisk avstand mellom kommunens ansatte og besøkende, noe som er i tråd med de anbefalinger som i dag gis av helsemyndighetene for å redusere smitterisikoen.

Som del av felles dugnad knyttet til koronaviruset gir vi alle kommuner et spesielt gunstig tilbud som gjør at man hurtig kan etablere et selvbetjent digitalt besøksmottak og skape en større trygghet og trygghetsfølelse for de ansatte i kommunen.

Procon Digital KommuneVert
Procon Digital KommuneVert

Vi tilbyr 3 ulike varianter av Procon Digital KommuneVert der kommunen kan skape denne tryggheten for de ansatte i de første 3 månedene samtidig som man får en kontroll på alle som er på besøk i kommunens bygninger. I tillegg har løsningen generelt en meget høy gevinstrealisering.

Den Digitale KommuneVerten vil fungere fra første dag hos dere med sortering av de besøkende, og i de neste 3 månedene vil vi sammen med dere etablere den endelige navigasjonsstrukturen tilpasset din kommune og deres langsiktige behov.

Vi vil i denne perioden ikke belaste kommunen for hverken drift, lisenser eller support.

Etter 3 måneders drift og innkjøring/tilpasning, etableres ordinær leiepris og driftskostnader.

Løsningen bidrar til å øke kommunens beredskap og effektivitet, både på kort og på lang sikt.

Les gjerne mer om Procon Digital KommuneVert på https://www.procondigital.no/product/procon-digital-kommunevert/.

Tilbudet er tidsbegrenset.

Kontakt Tor-Arne Lie Jensen på telefon 906 01 632 eller på mail taj@procondigital.no for nærmere opplysninger og din bestilling. Husk å be om Koronadugnaden.