Ny svensk bankkontrakt til Procon Digital

14.07.21

Procon Digital AS har signert kontrakt med Ålems Sparbank på østkysten av Sverige, og som føyer seg inn i rekken av flere bankkontrakter i år.

Jörgen Lundin – Leder av Procon Digital i Sverige
Jörgen Lundin – Leder av Procon Digital i Sverige

Digitalisering av bankkontorene i Sverige har skutt fart den senere tid, og som har fått god hjelp av koronapandemien. Fokus har blitt økt forutsigbarhet og avstand mellom mennesker. Samtidig er det viktig at man ikke mister den nødvendige kontakten mellom banken og kundene. Procon Digitals ulike digitale selvbetjeningsløsninger bidrar til å tilfredsstille de endrede kundeforutsetninger som finnes i bankene.

Jörgen Lundin, leder for Procon Digital i Sverige, er godt fornøyd med avtalen med Ålems Sparbank der det nå skal legges økt vekt på digital informasjon ved bruk av bl.a. digitale skilt og Procon IPS InfoTV i tillegg til Procon Digitale BankVerter for kundemottak i banken.