IKT Nordhordland har valgt Procon Digital

27.01.23

IKT Nordhordland (IKTNH) har ansvar for utvikling og drift av den grunnleggende IKT-strukturen i 11 kommuner og 19 andre virksomheter i Vestland fylke.

IKTNH skal bidra til å understøtte og videreutvikle digitaliseringen av forvaltning og tjenester i kommunene, for på den måten å gjøre det lettere for disse å oppnå sine mål. I dag er om lag 12.500 brukere knyttet til IKT-miljøet i kommunene.

IKTNH har nå valgt å inngå en rammeavtale med Procon Digital som bl.a. omfatter Procon Digital KommuneVert og andre digitale selvbetjeningsløsninger innen Procon DigitalKommune.

-Vi er stolte av å ha blitt valgt som leverandør til IKTNHs kommuner og øvrige virksomheter, uttaler sektorsjef for kommunal sektor i Procon Digital, Sten Tore Svennes.

Som del av løsningsleveransene til norske kommuner yter Procon Digital også solid rådgivning basert på at selskapet har ansatte med både politisk og administrativ toppledererfaring fra norske kommuner.

Sektorsjef Sten Tore Svennes i Procon Digital
Sektorsjef kommunal sektor Sten Tore Svennes i Procon Digital