Procon Digital som nytt medlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm

31.08.22

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Som teknologi- og softwarehus er Procon Digital nå tatt opp som nytt medlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlige virksomheter. 

Kunnskapsbyens mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape et attraktivt og bærekraftig næringsliv i regionen. Medlemmer av Kunnskapsbyen deltar i et ambisiøst og resultatorientert samarbeid mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner og offentlige virksomheter.

– Vi er overbevist om at Procon Digital kan bidra mye til fellesskapet i Kunnskapsbyen Lillestrøm med våre unike egenutviklede løsninger, uttaler adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen.

Selskapet har siden 1999 utviklet digitale selvbetjeningsløsninger til mange bransjer, med hovedvekt på kommuner, banker, helsesektoren og eiendomsforvaltning, og har bl.a. spesialkompetanse fra kommunal forvaltning og innen bankdrift.

Procon DigitalKommune i Sør-Odal kommune
Procon Digital KommuneVert i Sør-Odal kommune