Procon Digital med kraftig vekst

30.06.22

I Procon Digital har vi hatt et travelt 1. halvår, der vi har signert hele 55 nye kontrakter hittil i år med omlag 150 nye digitale selvbetjeningsløsninger plassert der folk ferdes.

Procon DigitalKommune i Sør-Odal kommune

Hver dag bruker mange tusen mennesker over hele landet digitale skybaserte selvbetjeningsløsninger levert av Procon Digital med kontorer på Skedsmokorset, Surnadal og utenfor Stockholm.

Selskapet har siden 1999 utviklet og levert digitale selvbetjeningsløsninger til mange bransjer, med hovedvekt på kommuner, banker og helsevesen. De siste par årene har vært utfordrende for selskapet, som for resten av verden, men de 10 ansatte i Procon Digital valgte å se muligheter der andre så hindringer og utviklet nye digitale løsninger på skyplattformen Procon Cloud.

Og både 2020 og 2021 ble etter hvert de beste årene i selskapets mangeårige historie.

55 nye kontrakter i år

Tor-Arne Lie Jensen, adm.dir. i Procon Digital AS

– Det er tydelig at samfunnet har behov for våre egenutviklede løsninger, uttaler gründer og adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen. Han kan nå også vise til en omsetningsvekst i 1. halvår i år på hele 66,5% i forhold til samme periode i fjor, og med 55 nye kontrakter i Norge og Sverige med varighet på minimum 5 år innen offentlig sektor, banker, helsesektoren og næringslivet.

En av kontraktene Procon Digital AS har signert i år er med Statens vegvesen der selskapet skal levere en omfattende løsning for digitalt besøksmottak på mange av vegvesenets kontorer over hele landet.

– Det er tydelig at vi i år får en ny all-time-high omsetning og resultat, forteller Jensen, og fullroser selskapets ansatte for den innsatsen og kreativiteten selskapet yter til sine kunder og for det fotavtrykket selskapet setter i utvikling av nyttige digitale samfunnsløsninger.