Stor oppmerksomhet for Procon-løsninger til offentlig sektor

07.11.22

Procon Digital har nylig deltatt som utstiller på konferanser både i Bodø og på Gardermoen, og våre løsninger fikk stor oppmerksomhet.

For kommunesektoren er det store penger å spare på digitale selvbetjeningsløsninger utviklet av Procon Digital, og nærmere 100 kommuner bruker løsninger innen produkt- og løsningsfamilien Procon DigitalKommune.

Procon Digital viser frem noen av de mange digitale selvbetjeningsløsninger for kommunesektoren.
Procon Digital viser frem noen av de mange digitale selvbetjeningsløsninger for kommunesektoren.