Kantar og Procon Digital inngår banebrytende samarbeid.

22.04.21

Ethvert kundemøte er en mulighet for banken til å styrke kunderelasjonene og bidra til fremtidig inntjening. Procon Kantar KundeVerdi gir daglige tilbakemeldinger fra kunder som har vært i møte med banken, enten fysisk, telefonisk eller via videomøte.

Leverer banken i tråd med kundenes forventninger? Hva er de løpende forbedringsområdene til banken?

Procon Kantar KundeVerdi gir ledelsen grunnlag for løpende faktabaserte beslutninger som styrker bankens kunderelasjoner og bankens lønnsomhet.

Banebrytende digitale beslutningsgrunnlag

– Samarbeidet mellom Kantar og Procon Digital er banebrytende ved at digital informasjon fra praktiske digitale løsninger nå brukes for å undersøke kundetilfredshet, og som gir bankledelsen fortløpende informasjon om kundene er fornøyde med deres møter med banken, uttaler adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital.

-> Les mer…