Procon Digital øker posisjonen i kommune-Sverige

20.07.21

Procon Digital AS kan nå føre ytterligere en ny svensk kommunekontrakt til sin omfattende liste av norske og svenske kommunekontrakter.

Tourist Information from Procon Digital

Ragunda kommun, beliggende øst i Midt-Sverige, har fokus på kombinasjonen av digital turistinformasjon og kommunal informasjon. Kommunen har nå inngått avtale med Procon Digital om leveranse av utendørs plasserte store touchskjermer der innbyggere, besøkende og tilreisende enkelt skal kunne hente ut ulik type turist- og kulturinformasjon i tillegg til informasjon om kommunen.

Løsningen som Ragunda kommun har valgt har sitt utgangspunkt i å bruke Procon Digitals Malmöprosjekt som en mal, men med kommunens egne tilpasningsønsker. Løsningen ventes å være levert og i drift fra midten av september.

Procon Digital leverer komplett egenutviklet løsning, som også inkluderer drift i 5 år.

Procon Outdoor
Malmö-prosjektet levert av Procon Digital i 2019