Procon og Taxifix inngår samarbeid

21.07.2021

Oslo Taxi har i flere år ligget langt fremme teknologisk, og selskapet har utviklet den teknologiske plattformen Taxifix og tatt en viktig posisjon rundt utviklingen av fremtidens mobilitetstjenester over hele Norge.

Procon Digital og Oslo Taxi ser interessante synergier der brukere av digitale selvbetjeningsløsninger fra Procon Digital på en enklest mulig måte får bestilt sin taxi.

Tilgang til 4.000 drosjer over hele landet

Taxifix holder oversikt over de nærmeste drosjene, og gjennom få tastetrykk på de digitale skjermløsningene fra Procon Digital bestiller man den nærmeste drosjen som er ledig.

Procon Digital sine kunder og deres brukere kan således nå få tilgang til 40% av taximarkedet i de mest sentrale deler av Norge gjennom Taxifix sitt teknologinettverk, og ca. 4.000 taxier over hele landet.