Frøya Helsetun med Procon Digitale HelseVerter

01.02.22

Frøya kommune har nylig åpnet det nye Frøya Helsetun, der kommunen selvsagt har fokus på beboernes og pasientenes beste.

For å bidra til dette har kommunen investert i den digitale selvbetjeningsløsningen Procon Digital HelseVert fra Procon Digital på ulike steder i det nye helsetunet.

På den Digitale HelseVerten får de besøkende en digital veivisning til den beboer eller pasient man skal besøke etter at den besøkende registrerer seg inn som ankommet.

Når den besøkende ankommer må også vedkommende sprite sine hender på den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean som er en del av Procon Digital HelseVert.

Alle registrerte besøkende blir lagret i 14 dager i helsetunets egen digitale smittesporing som er en del av løsningen.

I det nye helsehusets ambulanseinngang blir ambulansepersonalet møtt av en egen ambulansemodul i Procon Digital HelseVert der de enkelt finner vei til beboerens/pasientens rom. På denne måten spares verdifull tid ved akutt sykdom.

Les mer om Procon Digital HelseVert…