Karmøy rådhus med digitalt mottak

23.02.22

Karmøy kommune hadde i dag den offisielle åpningen av deres nye digitale besøksmottak på rådhuset der Procon Digital KommuneVert effektivt tar i mot alle besøkende og gir beskjed til besøksmottaker. På en enkel måte velger den besøkende om vedkommende har et avtalt møte, eller om det er et dropin-besøk. Varelevering sorteres for seg.

Alle besøkende er registrert hele tiden mens de er i bygningen, og er samtidig registrert i evakueringsliste i tilfellet en situasjon skulle oppstå. Procon Digital KommuneVert har en rekke innebygde løsninger, og er en av de digitale selvbetjeningsløsningene innen Procon DigitalKommune der alt kan integreres for å skape optimale løsninger for kommunen.

Procon Digital KommuneVert øker effektiviteten, og gir en effektiv innsparing i kommuneøkonomien.

-> Les mer om Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommuneVert i Karmøy kommune