Procon Digital er klimanøytral og planter skog i Norge

06.10.22

I samarbeid med våre kunder bidrar vi til etablering av klimaskog i Norge.

Procon Digital utvikler praktiske digitale selvbetjeningsløsninger for ulike bransjer plassert der folk ferdes, og gjennom våre løsninger bidrar vi til å redusere negativ miljøpåvirkning. Sammen med Trefadder sørger vi for at det plantes hundrevis av trær også her i Norge.

Procon Digital AS fremstår derfor nå som både klimanøytral og som Miljøfyrtårn, og som viser at vi setter miljø og klima sentralt på dagsorden.

-> Les mer

Klimasertifikat Procon Digital AS
Procon Digital planter trær i Norge for å nullstille klimaavtrykket til selskapet.