Procon Weasy Køkiller

Procon Weasy Køkiller gjør at kundene slipper å stå i kø for å vente. Kunden tar ut en Procon Weasy Køkiller fra holderen, og kan shoppe rundt i butikken uten å måtte følge med køen. Procon Weasy Køkiller gir kunden en dynamisk visning av antall kunder i køen, og når en kasse er ledig gir Procon Weasy Køkiller et signal med lyd og vibrasjon og viser hvilken kasse man skal gå til for å bli betjent.

Procon Weasy køkiller
Procon Weasy køkiller
 • Gir kunden frihet til å bevege seg
 • Kunden slipper å vente i kø
 • Butikken trenger ingen ekstra «kø»-skjermer
 • Display med klartekst gjør det enkelt å finne frem
 • Styres av sentral programvare
 • Enkelt å endre og legge til kort – alt styres av ladestasjonen
 • Støtsikker – tåler fall til gulv på mer enn 1 meter
 • Hygienisk
 • Tyveribeskyttet
 • Ingen behov for konfigurasjon
 • Enkel å konfigurere

Procon Weasy Køkiller-kortet betyr selvbetjening. Disse ligger klare til bruk i basen/ladestasjonen og kunden tar sitt unike kort som aktiveres umiddelbart.

Procon Weasy Køkiller-kortet viser løpende antall kunder som venter, hvor lang ventetiden vil være og gode forslag på gode tilbud. Kunden har frihet til å kjøpe andre produkter eller studere tilbud.

Procon Weasy køkiller

Når kassen er ledig gir Procon Weasy Køkiller-kortet et signal med lyd og vibrasjon, og gir beskjed om hvilken kasse som kunden skal gå til. Når kunden gir kortet til kassabetjeningen vil kortet blir lagt tilbake til basen/ladestasjonen.

Når en kunde har fått melding, går Procon Weasy Køkiller automatisk i hvilestilling. Betjeningen setter den tilbake til ladestasjonen der den blir initialisert og ladet opp til ny innsats. Alle enheter er knyttet opp mot sentral programvare som gjør det mulig å styre tekster, funksjoner og analysere statistikk for besøk til forretningen.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon DigiClean™ smittevernkiosker med hånddispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser for desinfeksjon av hender kombinerer informasjon...
Procon Digital Wayfinder for kjøpesenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal. Procon Wayfinder er en komplett...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKø - Procon Køsystemer

Øk effektiviteten gjennom bedre kundebehandling med Procon DigitalKø...
Procon Digital KommuneVert - Kongsberg kommune

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Digital BankVert

Procon Visit Besøkssystem - en digital besøksregistrering/gjestebok

Procon Visit Besøkssystem – en helautomatisk resepsjonsløsning i h.h.t. GDPR-krav