Procon Betalingskiosk

Stadig flere ønsker tilgang til betalingstjenester uten å måtte stå i kø ved en skranke eller i en butikk…

Til dette trenger man en infokiosk med betalingsløsning, og som har en sikkerhet som gjør at den kan stå hvor som helst – der folk ferdes.

Procon Betalingskiosk er en kioskløsning der godkjente betalings-komponenter integreres i standard infokiosker. Dette skaper flere varianter av infokiosktyper som inngår som Procon Betalingskiosker.

Procon Betalingskiosk er bygget opp som et konsept hvor man har mulighet for å bygge inn skanner, printer og kamera i tillegg til at den kan leveres som en infokiosk. Procon Betalingskiosk leveres med veggfeste eller universell utforming gjennom en heve- og senkefunksjon tilpasset rullestolbrukere.

Procon Betalingskiosk leveres med Procon Sikkerhetsbrowser som sikrer en solid og trygg drift av løsningen. Kombinert med Procon Driftsovervåking kan du trygt konsentrere deg om egen virksomhet uten å måtte følge med på driften selv.

Procon Betalingskiosk brukes i dag bl.a. i stor utstrekning innen helsevesenet i Norge, både på sykehus og fastlegekontorer for økt effektivitet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Relaterte produkter og løsninger:

Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHelse

Økt effektivitet i HelseNorge med økt personlig kontakt. Pasientterminaler fra Procon...

Procon Digital KirkeVert med GravplassInfo

Procon Digital KirkeVert er en komplett digital informasjonsløsning for kirkegårder og...

Procon Pasientterminal

Produktet inngår i et av Procon Digitals satsningsområder, og er i dag i bruk på mange...

Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser gir kontrollert bruk i offentlige miljøer
Procon Outdoor

Procon DigitalTurist

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...